Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Үндэсний тээврийн хороо

  ҮНДЭСНИЙ ТЭЭВРИЙН ХОРООНЫ БҮРЭЛДЭХҮҮН

Дарга:   -Зам, тээврийн хөгжлийн сайд Гишүүд:  -Гадаад харилцааны дэд сайд;     -Хууль зүй, дотоод хэргийн дэд сайд;     -Сангийн дэд сайд;     -Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын дэд сайд;     -...