Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Зам, тээврийн хяналт

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

 ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗРЫН ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ТАЙЛАН   А. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ: Зам, тээврийн хөгжлийн яамны эрхэм зорилго нь эдийн засгийн өсөлтийг хангах зам, тээвэр, логистикийн сүлжээг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, хэрэглэг...

АВТОТЭЭВРИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗРЫН ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН АВТОТЭЭВРИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АЖЛЫН ТАЛААР :   “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангах тухай” улсын байцаагчийн 74 заалт бүхий 10 албан шаардлага хү...

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН 2018 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ,ДОТООД АУДИТЫН ГАЗРЫН ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ТАЙЛАН   А. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ: Зам, тээврийн хөгжлийн яамны эрхэм зорилго нь эдийн засгийн өсөлтийг хангах зам, тээвэр, логистикийн сүлжээг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, хэрэглэгчийн эр...

Автотээврийн хэрэгслийн ашиглалтын байдалд тандалт судалгаа хийж байна

Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын баталсан удирдамжийн дагуу 2018.04.18-ны өдрөөс эхлэн 2018 оны 05 дугаар сарын 07-ны хооронд аймаг, хотын доторх нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч(такси үйлчилгээнээс бусад) байгууллагуудын автотээврийн хэрэгслийн ашиглалтын байдалд тандал...

Баян-Өлгий, Ховд аймагт хяналт, шалгалтын ажлыг хийж гүйцэтгэлээ

  Зам, тээврийн хөгжлийн яам, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын хамтран ажиллах төлөвлөгөөг үндэслэн Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 38-07-003/08 дугаартай удирдамжийн дагуу Баян-Өлгий, Ховд аймгийн Автотээврийн төвүүд, улс, хот хоорондын нийтийн зорчигч тээврийн ...

2016 онд Автотээврийн байгууллагуудад хийсэн хяналт шалгалтын мэдээлэл

№ Огноо Удирдамжийн дугаар Хяналт шалгалтын тэргүү Хийсэн хяналт шалгалтын дүн Автотээвэр 1 2016.03.14 38-07-003,077/08 ...