Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Өргөдөл, гомдол, шүүхийн шатанд буй хэргийн мэдээлэл

2019 оны 09 дүгээр сарын байдлаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан

Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд 2019 оны 09 дүгээр сарын 01-30-ны өдрийн байдлаар иргэдээс нийт 34 өргөдөл, ирснийг  хуулийн хугацаанд нь багтаан шийдвэрлэсэн байна. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт 100%-тай байна. № Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт Өмнөх сарын ү...

2019 оны 08 дугаар сарын байдлаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан

Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд 2019 оны 08 дугаар сарын 01-31-ны өдрийн байдлаар иргэдээс нийт 37 өргөдөл, ирснийг  хуулийн хугацаанд нь багтаан шийдвэрлэсэн байна. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт 100%-тай байна. № Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт Өмнөх сарын ү...

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМАНД ХОЛБОГДОХ ШҮҮХЭЭР ХЯНАН ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БАЙГАА 2019 ОНЫ ХЭРЭГ МАРГААНЫ ТАЛААРХ СУДАЛГАА

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМАНД ХОЛБОГДОХ ШҮҮХЭЭР ХЯНАН ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ БАЙГАА 2019 ОНЫ ХЭРЭГ МАРГААНЫ ТАЛААРХ СУДАЛГАА 2019 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн байдлаар А. Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд холбогдох 2019 онд шүүхэд хэлцэгдэж буй хэрэг, маргаан:      № Шүүхий...

2019 оны 07 дугаар сарын байдлаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан

Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд 2019 оны 07 дугаар сарын 01-31-ны өдрийн байдлаар иргэдээс нийт 38 өргөдөл, ирснээс шийдвэрлэсэн 31, хуулийн хугацаа нь болоогүй шийдвэрлэхээр судлан хяналтад байгаа 7 өргөдөл байна. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт 97,1%-тай байна. Хуулийн хугацаа хэтрүүлэ...

2019 оны 06 дугаар сарын байдлаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан

  Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд 2019 оны 06 дугаар сарын 01-30-ны өдрийн байдлаар иргэдээс нийт 31 өргөдөл, гомдол, хүсэлт ирснийг бүгдийг шийдвэрлэж хариуг өгсөн байна. Хуулийн хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдол байхгүй байна. № Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт ...

2019 оны 05 дугаар сарын байдлаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан

Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд 2019 оны 05 дугаар сарын 01-31-ны өдрийн байдлаар иргэдээс нийт 30 өргөдөл, гомдол, хүсэлт ирснийг бүгдийг шийдвэрлэж хариуг өгсөн байна. Хуулийн хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдол байхгүй байна. № Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт Өмнөх ...

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМАНД ХОЛБОГДОХ 2019 ОНД ШҮҮХЭЭР ХЭЛЭЛЦЭГДЭЖ ДУУСГАВАР БОЛСОН ХЭРГИЙН СУДАЛГАА

  Б. Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд холбогдох 2019 онд шүүхээр хэлцэгдэж дуусгавар болсон хэрэг, маргаан:                             &nbs...

2019 ОНЫ 04 ДҮГЭЭр САРЫН БАЙДЛААР ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН

Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд 2019 оны 04 дүгээр сарын 01-30-ны өдрийн байдлаар иргэдээс нийт 38 өргөдөл, гомдол, хүсэлт ирснээс шийдвэрлэж хариу өгсөн 34, хуулийн хугацаа нь болоогүй шийдвэрлэхээр судлан хяналтад байгаа 5 өргөдөл байна. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хувь 89,4 %...

2019 ОНЫ 03 ДУГААр САРЫН БАЙДЛААР ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд 2019 оны 03 дугаар сарын 01-31-ны өдрийн байдлаар иргэдээс нийт 39 өргөдөл, гомдол, хүсэлт ирснээс шийдвэрлэж хариу өгсөн 38, хуулийн хугацаа нь болоогүй шийдвэрлэхээр судлан хяналтад байгаа 1 өргөдөл байна. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хувь 97,4 %...

2019 ОНЫ 02 ДУГААр САРЫН БАЙДЛААР ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

  Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд 2019 оны 02 дугаар сарын 01-28-ны өдрийн байдлаар иргэдээс нийт 30 өргөдөл, гомдол, хүсэлт ирснээс шийдвэрлэж хариу өгсөн 27, хуулийн хугацаа нь болоогүй шийдвэрлэхээр судлан хяналтад байгаа 6 өргөдөл байна. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн ху...

2019 ОНЫ 01 ДҮГЭЭр САРЫН БАЙДЛААР ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

  Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд 2019 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн байдлаар иргэдээс нийт 40 өргөдөл, гомдол, хүсэлт ирснээс шийдвэрлэж хариу өгсөн 34, хуулийн хугацаа нь болоогүй шийдвэрлэхээр судлан хяналтад байгаа 6 өргөдөл байна. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хувь...

2018 ОНЫ 12 ДУГААр САРЫН БАЙДЛААР ИРГЭДЭЭС ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд 2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар иргэдээс нийт 379 өргөдөл, гомдол, хүсэлт ирснээс шийдвэрлэж хариу өгсөн 375, хуулийн хугацаа нь болоогүй шийдвэрлэхээр судлан хяналтад байгаа 4 өргөдөл байна. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн хувь 98,9%-...