төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр агаарын тээвэр салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Хууль, журмын төсөл

Тусгай зориулалтын авто зам, замын байгууламж барих, засварлах, ашиглах журам

Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2017 оны 191 дүгээр тушаалаар байгуулсан ажлын хэсгээс Авто замын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.7-д заасны дагуу "Тусгай зориулалтын авто зам, замын байгууламж барих, засварлах, ашиглах журам"-ын төслийг боловсруулаад байна...

ДЭД БҮТЦИЙН САЙДЫН “ЖИШИГ НОРМ БАТЛАХ ТУХАЙ” 2004 ОНЫ 19 ДҮГЭЭР ТУШААЛЫН ХАВСРАЛТУУДАД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТӨСЛИЙН САНАЛ

Зам, тээврийн хөгжлийн яамны захиалгаар Дэд бүтцийн сайдын 2004 оны “Жишиг норм батлах тухай” 2004 оны 19 дүгээр тушаалын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулахаар “Зам, тээврийн хүрээлэн” ТББ-тай гэрээ байгуулан ажиллаж байна. "АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АШИГЛАЛТЫН НОРМ&q...

Авто зам, замын байгууламжийн техник-эдийн засгийн үндэслэл,зураг төсөл боловсруулах, барих, арчлах, засварлах, техник,технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх ажлын тусгай зөвшөөрөл олгох журмын төсөлд санал авч байна.

Авто зам, замын байгууламжийн техник-эдийн засгийн үндэслэл,зураг төсөл боловсруулах, барих, арчлах, засварлах, техник,технологийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх ажлын тусгай зөвшөөрөл олгох журмын төсөлд  2018 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрийг хүртэл дараах хаягаар санал авч...

"Ачаа тээврийн 1 тн.км-ийн жишиг тариф, хот хоорондын зорчигч тээврийн 1 хүн.км-ийн жишиг тариф”-ын төсөлд санал авч байна.

“Ачаа тээврийн 1 тн.км-ийн жишиг тариф, хот хоорондын зорчигч тээврийн 1 хүн.км-ийн жишиг тариф”-ыг шинэчлэн боловсруулж байгаатай холбогдуулан, жишиг тарифын төсөлд  2018 оны 06 дугаар сарын 09-ны өдрийг хүртэл дараах хаягаар санал авч байна. Цахим хаяг: narantungalag...

ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН МЭРГЭЖИЛТЭЙ АЖИЛТАН БЭЛТГЭХ, СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ШАЛГАЛТ АВАХ ЖУРАМ-ЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

Журмын төсөлд  оруулах саналаа ЗТХЯамны ТЗДТБХЗГ-ын мэргэжилтэн Г.Баттуяад 2018 оны 06 дугаар сарын 08-ны дотор дараах хаягаар ирүүлнэ үү. Утас: 21243401, 99103438 Цахим шуудан: battuya@mrtd.gov.mn  хувилбар татах

"ТӨМӨР ЗАМЫН БАЙГУУЛЛАГУУД ХАРИЛЦАН МЭДЭЭЛЭЛ СОЛИЛЦОХ ЖУРАМ"-ын төсөлд санал авч байна.

Төмөр замын байгууллагууд харилцан мэдээлэл солилцох журамын төсөлд  оруулах саналаа ЗТХЯамны ТЗДТБХЗГ-ын мэргэжилтэн Г.Баттуяад 2018 оны 05 дугаар сарын 26-ны дотор дараах хаягаар ирүүлнэ үү. Утас: 21243401, 99103438 Цахим шуудан: battuya@mrtd.gov.mn  хувилбар татах  

"Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам"-ын төсөлд санал авч байна

 "Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам"-ын төсөлд өгөх саналаа chunseree@mrtd.gov.mn хаягаар болон тус яамны 408 тоот өрөөнд хандана уу. Холбоо барих 62263212  хувилбар татах  

Авто тээврийн тухай хуулийн төсөлд санал авч байна.

"Авто тээврийн тухай хуулийн төсөл”-ийг  шинэчлэн боловсруулж байгаатай холбогдуулан, хуулийн төсөлд  2018 оны 05 дүгээр сарын 18-ний өдрийг хүртэл дараах хаягаар санал авч байна. Хуулийн төсөлд өгөх саналаа ЗТХЯ-ны АТБХЗГ-ын Ахлах мэргэжилтэн Ц.Нэргүйбаатар Утас: 99168877 Ц...

Галт тэрэгний болон сэлгээний хөдөлгөөнтэй шууд холбоотой ажилтны сахилгын тусгай журмын төсөлд санал авч байна.

"Галт тэрэгний болон сэлгээний хөдөлгөөнтэй шууд холбоотой ажилтны сахилгын тусгай журам ”-ийг  шинэчлэн боловсруулж байгаатай холбогдуулан журмын төсөлд  2018 оны 05 дүгээр сарын 18-ний өдрийг хүртэл дараах хаягаар санал авч байна. Хуулийн төсөлд өгөх саналаа ЗТХЯ-ны ХШҮДАГ...

Төмөр замын дохиолол холбооны журмын төсөлд санал авч байна.

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2017 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 230 дугаар тушаалаар батлагдсан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.2-д заасан “Төмөр замын дохиолол холбооны журам"-ын төслийг Монгол Улсын Захиргааны ерөнхий хуульд нийц...

Монгол улсын хилээр хөдлөх бүрэлдэхүүн нэвтэрч буй хөдлөх бүрэлдэхүүний бүртгэл хөтлөх, хүлээлцэх журмын төсөлд санал авч байна.

Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн 15.1.12 заасан  "МУ-Хилээр хөдлөх бүрэлдэхүүн нэвтрэх" журмыг Захиргааны ерөнхий хуулийн дагуу дахин хянан сайжруулах тул Та бүхэн санал аа 2018 оны 05 сарын 18-ны дотор  ТЗДТБХЗГ-ын ахлах мэргэжилтэн Т.Мөнхцэцэгт дараах утас, цахим шуудангаар...

Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч байна.

Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл боловсруулан, батлуулах ажлын хэсэг 2017 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн 115 дугаар тушаалаар байгуулагдан, ажлын төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж,  түүний дагуу ажиллаж байна. Тус тушаалаар батлагдсан дэд ажлын хэсэг Төмөр за...