төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

АВТО ЗАМЫН САЛБАРЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ

2019/03/25

Автозамын салбарт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй захиргааны хэм хэмжээний актын жагсаалт

 

Д/д

Тушаалын

Баталсан албан тушаалтан

 

Тушаалын утга

ХЗДХЯ-нд бүртгүүлсэн

Дугаар

Огноо

Огноо

Дугаар

 

1

 

 

 

248

 

 

 

1998.10.22

 

 

 

ДБХЯ

Авто замын улсын байцаагчийн дүрэмт хувцас, техник хэрэгсэл хэрэглэх журам батлах тухай- Авто замын улсын байцаагч нарын дүрэмт хувцасны жагсаалт, загвар, тэдгээрийн ашиглалтын хугацааны нормыг нэгдүгээр, “Дүрэмт хувцас хэрэглэх журам”- ыг хоёрдугаар, “Албан үүрэг гүйцэтгэхэд шаардлагатай техник хэрэгслийн төрөл, тэдгээрийг

хэрэглэх журам”-ыг гуравдугаар хавсралтаар

 

 

 

1998.11.06

 

 

 

1294

2

 

22

 

2004.11.15

 

ЗТАЖЯ

Норм дүрэм батлах тухай-“Авто замын уур

амьсгал, геотехникийн        нөхцөл”     БНбД                     /АЗУАГ 2.01.01-2004/

 

2004.11.19

 

2492

 

3

222

2006.12.28

БХБЯ

Барилгын норм ба дүрэм батлах тухай-“Хот,

суурины гудамж, зам төлөвлөлт" БНбД 32-01-06

2007.01.30

2678

 

 

4

200

2011.07.18

ЗТБХБЯ

 

 

 

Төсөв зохиох заавар батлах тухай- Авто зам, замын байгууламжийн барилга, завсарын ажлын төсөв зохиох заавар

2011.10.13

3273

 

 

5

 

 

 

216

 

 

 

2011.08.09

 

 

 

ЗТБХБЯ

Техникийн шаардлага, норм ба дүрэм, батлах тухай-“Автозам, замын байгууламжийн засвар, арчлалтын ажлын техникийн шаардлага”-ыг нэгдүгээр, “Автозам, замын байгууламжийн засвар, арчлалтын    ажлын    үйлдвэрлэлийн    жишиг норм” /БНбД 81-20-08/-ыг хоёрдугаар, “Автозам, замын байгууламжийн засвар, арчлалтын ажлын төсвийн жишиг норм”     /БНбД  81-26-08/-ыг  гуравдугаар хавсралтаар

 

 

 

2012.01.30

 

 

 

3310

 

6

122

2012.05.03

ЗТБХБЯ

Техникийн шаардлага, норм ба дүрэм батлах тухай-“Автозамын гүүр ба хоолой төсөвлөх” //БНбД 32-02.11/ норм

2012.05.22

3321

7

77

2014.04.31

Зам тээврийн сайд

“Барилгын дүрэм шинээр батлах тухай“

2014.05.29

3449

8

49

2018.03.14

ЗТХЯ

Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, ашиглалтанд оруулах журам”

2018.05.03

3893

9

108

2018.05.22

ЗТХЯ

 

Авто замын салбарын мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх, давтан сургах,мэргэжлийн зэрэг олгох журам

2018.06.06

3940

10

131

2018.06.17

ЗТХЯ

Авто зам, замын байгууламжийн техник-эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах, барих арчилах, засварлах, техник, технологийн хяналт тавих, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх, ажлын тусгай зөвшөөрөл олгох журам

2018.07.23

3968

11

161

2018.08.10

ЗТХЯ

Авто зам, замын байгууламжийг хаах,замын чиглэл өөрчлөх журам

2018.08.06

3979

12

168

2018.08.14

ЗТХЯ

Авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийж, дүгнэлт гаргах тухай  / 2019 оны 02  дугаар сарын 22-ны өдрийн  45 дугаар тушаалаар өөрчлөлт орсон/

2018.08.14

 

 3987

13

228

2018.10.18

ЗТХЯ

Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажилд техник, технологийн хяналтыг хэрэгжүүлэх журам

2018.11.01

4018

14

274

2018.12.07

ЗТХЯ

“Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто зам, замын байгууламж ашигласны төлбөр авах журам

2019.03.22

4281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТО ЗАМЫН САЛБАРЫН ХУУЛЬ ТОГТООМЖ  
Зам, тээврийн хөгжлийн яам Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх