төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

АВТОТЭЭВРИЙН САЛБАРТ МӨРДӨГДӨЖ БУЙ ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН ЖАГСААЛТ

2019/03/23

Автотээврийн салбарт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй захиргааны хэм хэмжээний актын жагсаалт

Тушаалын

Баталсан албан тушаалтан

 

                                          Тушаалын утга

ХЗЯ-нд бүртгүүлсэн

Дугаар

Огноо

Огноо

Дугаар

1

89/А/55

1999.04.14

ДБХЯ/НЗД

Дүрэм      батлах      тухай-“Троллейбусны                   техник

ашиглалтын дүрэм”

1999.04.23

1392

2

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

2004.01.29

 

 

 

 

 

 

ДБЯ

Жишиг норм батлах тухай-“Автомашины 100 км гүйлтэд зарцуулах шатахуун зарцуулалтын жишиг норм”-ыг нэгдүгээр, Автомашины шатахуун зарцуулалтын жишиг нормыг нэмэгдүүлэх болон бууруулах нөхцөлүүдийг 2, 3, 4, 5, 6 дугаар хавсралтаар, Автомашины шатахуун зарцуулалтын нормыг тооцох зааврыг долдугаар, “Автомашины эдэлгээний нөөцийн доод хязгаарын жишиг норм”-ыг наймдугаар, “Автомашины резин дугуйн эдэлгээний гүйлтийн доод хязгаарын жишиг норм”-ыг есдүгээр, “Автомашины зай хураагуурын эдэлгээний хугацааны доод хязгаарын жишиг норм”-ыг аравдугаар, “Автомашины үндсэн агрегат, зангилаануудын эдэлгээний нөөцийн доод

хязгаарын жишиг норм”-ыг арваннэгдүгээр хавсралтаар

 

 

 

 

 

 

2004.04.06

 

 

 

 

 

 

2445

3

101

2007.06.29

ЗТАЖЯ

Шуудангийн нэгдсэн код батлах тухай

2007.07.75

2740

4

 

188

 

2009.07.22

 

ЗТБХБЯ

Журам батлах тухай-“Автотээврийн хэрэгслээр хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд аюул, хохирол учруулж болзошгүй ачаа тээвэрлэх

журам”

 

2009.09.01

 

3072

 

5

201

2009.08.04

ЗТБХБЯ

Дүрэм батлах тухай-“Автотээврийн хэрэгслээр

ачаа, зорчигч тээвэрлэх дүрэм”

2009.08.13

3071

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

161/229

 

 

 

 

2010.05.07

 

 

 

 

ЗТБХБЯ/БСШ УЯ

Сургалтын хөтөлбөр, журам, үнэмлэхний загвар батлах тухай-“Автотээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолооч бэлтгэх, мэргэшил дээшлүүлэх сургалтын хөтөлбөр”-ийг нэгдүгээр, “Мэргэшсэн жолоочийн шалгалт авах, үнэмлэх олгох журам”-ыг хоёрдугаар,

“Мэргэшсэн     жолоочийн     үнэмлэх”-ний     загварыг

гуравдугаар хавсралтаар /Зам, тээврийн сайд, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын хамтарсан Загвар шинэчлэн батлах тухай 2014 оны 25/А/30

дугаар тушаалаар гуравдугаар хавсралтыг хүчингүй болгосон/

 

 

 

 

2010.05.21

 

 

 

 

3154

 

7

 

А/63/67

 

2011.03.07

 

БОАЖЯ/ ЗТБХБЯ

Журам батлах тухай-“Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслээс ялгарах нүүрсхүчлийн хийн хэмжээ, хөдөлгүүрийн багтаамжаас хамааруулан

ангилал тогтоох журам”

 

2011.03.15

 

3228

8

 

301

 

2011.11.03

 

ЗТБХБЯ

Журам шинэчлэн батлах тухай-“Тээвэрлэлттэй

холбогдсон баримт бичгийг хэвлүүлэх, ашиглах журам”

 

2011.11.18

 

3290

 

9

20/19

2013.01.23

СЯ/ЗТЯ

Журам      батлах     тухай-“Жолоочийн     даатгалын

сангийн дансанд хөрөнгө шилжүүлэх тухай”

2013.02.06

3367

10

 

232

 

2013.10.21

 

ЗТЯ

Журам шинэчлэн батлах тухай-“Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг явуулах журам”-ыг нэгдүгээр, “Тусгай зөвшөөрлийн

гэрчилгээний загвар”-ыг хоёрдугаар хавсралтаар

 

2014.01.06

 

3422

11

 

234

 

2014.10.14

 

ЗТЯ

Журам шинэчлэн батлах тухай-“Монгол Улсын

хилээр нэвтэрч буй хөдлөх бүрэлдэхүүний бүртгэл хөтлөх, хүлээлцэх журам”

 

2014.12.05

 

3502

12

37

2016.02.18

ЗТЯ

Норм болон техникийн дүрэм батлах тухай

2016.04.14

3632

13

 

90

2016.04.12

ЗТЯ

Журам батлах тухай /авто үйлчилгээний байгууллагад ангилал тогтоох/

2016.04.26

 

3633

14

190

2017.09.21

ЗТХЯ

Хот хоорондын нийтийн тээвэрлэлтийн чиглэл, чиглэлийн зураглал батлах тухай

2017.10.02

3793

 

АВТОТЭЭВРИЙН САЛБАРТ МӨРДӨГДӨЖ БУЙ ЭРХ ЗҮЙН АКТЫН ЖАГСААЛТ  
Зам, тээврийн хөгжлийн яам Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх