Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Зам, тээврийн яамнаас олгож буй зөвшөөрлийн жагсаалт

2015/03/31

Нэг. Төмөр замын тээвэр:

 

1. Төмөр замын суурь бүтэц барих тусгай зөвшөөрөл;

2. Төмөр замын суурь бүтэц ашиглах тусгай зөвшөөрөл;

3. Төмөр замын тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл;

4. Суурь бүтэц, хөдлөх бүрэлдхүүн үйлдвэрлэх, угсрах, засварлах тусгай зөвшөөрөл

5. Төмөр замын аюулгүй байдалтай холбоотой обьектийн гэрчилгээ:

Замын аж ахуйн чиглэлээр:

-       Төмөр замын шугам,

-       Нийтийн болон дагнасан хэрэглээний зам

-       Хиймэл төхөөрөмж /гүүр, гүүрэн төхөрөмж, туннель, нүхэн гарц/

-       Зам засвар, арчлалт, оношлогоо, хэмжилт хийх бүх төрлийн машин

-       Төмөр замын гарам

Өртөө, зөрлөг:

-       Нийтийн болон дагнасан хэрэглээний талбай

Зүтгүүрийн аж ахуй:

-       Зүтгүүр

-       Сэргээн босгох, гал унтраах галт тэрэг

Вагоны аж ахуй:

-       Бүх төрлийн ачааны вагон

-       Бүх төрлийн зорчигчийн вагон

Автоматик, телемеханик, холбоо:

-     Төмөр замын дохиолол, төвлөрүүлэлт, хориглолын байгууламж.

6. Төмөр замын аюулгүй байдалтай холбоотой үйл ажиллагааны гэрчилгээ

Тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа:

-       Дагнасан хэрэглээний зам, талбай барих

-       Ачилт, буулгалт

-       Төмөр замын тээвэр зуучлал

-       Суурь бүтцийн хөдөлгөөн зохицуулалт

-       Төмөр замын өртөөний үйл ажиллагаа

-       Зүтгүүр, вагоны техникийн үзлэг, үйлчилгээ

-       Хатуу тооцоот багаж, хэрэгслийн үйлдвэрлэл, худалдаа

-       Төмөр замын зураг төсөл боловсруулах

-       Дагнасан хэрэглээний замын дээд, доод бүтцийн засвар, арчлалт

-       Төмөр замын дохиолол, төвлөрүүлэлт, хориглол ба холбооны байгууламжийн засвар, техникийн үйлчилгээ

 

Хоёр. Авто тээвэр:

 

1. Автотээврийн хэрэгсэлд техникийн хяналтын үзлэг хийх ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрөл

2. Тээврийн хэрэгслийн дугаар үйлдвэрлэх ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрөл

3. Улс хоорондын байнгын ачаа тээврийн үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл

4. Улс хоорондын тогтмол зорчигч тээврийн үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл

5. Хот хоорондын нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ эрхлэх гэрээ байгуулах

6. Хөрш зэргэлдээ орнуудаас Монгол Улсад нэвтрэх автомашины зөвшөөрөл

 

Гурав. Авто зам:

 

1. Авто зам, замын байгууламж барих, засварлах тусгай зөвшөөрөл

2. Авто зам, замын байгууламжийн техник-эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрөл

3. Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл

 

Дөрөв. Усан замын тээвэр:

 

1. Усан замын тээврийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл

 

 

Зам, тээврийн яамнаас олгож буй зөвшөөрлийн жагсаалт  
Зам, тээврийн хөгжлийн яам Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх