Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАРТ ГАДААДЫН ЗЭЭЛ, ТУСЛАМЖИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА ТӨСЛҮҮДЭД 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БАЙДЛААР ХЯНАЛТ- ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

2023/03/03

 1. Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд хэрэгжиж байгаа төслүүдийн үнэлгээ
  /2022 оны эцсийн байдлаар/ харахыг хүсвэл энд дарна уу.
 2. Төслийн хэрэгжилт, санхүүжилт, хөрөнгийн зарцуулалт 1 харахыг хүсвэл энд дарна уу.
 3. Төслийн хэрэгжилт, санхүүжилт, хөрөнгийн зарцуулалт 2 харахыг хүсвэл энд дарна уу.
 4. Төслийн хэрэгжилт, санхүүжилт, хөрөнгийн зарцуулалт 3 харахыг хүсвэл энд дарна уу.
 5. Төслийн төлөвлөсөн ажлын биелэлт харахыг хүсвэл энд дарна уу.
 6. Төслийн хүрээнд бий болсон ажлын байр, сургалтын судалгаа /Ажлын байр/  харахыг хүсвэл энд дарна уу.
 7. Төслийн хүрээнд бий болсон ажлын байр, сургалтын судалгаа /Сургалт/ харахыг хүсвэл энд дарна уу.
 8. Гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжиж байгаа төслүүдийн хэрэгжилтийг тайлагнах хүснэгт харахыг хүсвэл энд дарна уу.
 9. Төслийн хүрээнд хувийн хэвшил, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжсэн санхүүгийн үйл ажиллагаа харахыг хүсвэл энд дарна уу.
 10. Төслийн хүрээнд санхүүжүүлсэн болон санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт харахыг хүсвэл энд дарна уу.

 

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАРТ ГАДААДЫН ЗЭЭЛ, ТУСЛАМЖИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖИЖ БАЙГАА ТӨСЛҮҮДЭД 2022 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БАЙДЛААР ХЯНАЛТ- ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН  
Зам, тээврийн хөгжлийн яам Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх