Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих А0305 дугаартай улсын чанартай Ховд-Баян-Өлгий чиглэлийн авто замаас Эрдэнэбүрэн сум чиглэлийн 19.766 км хатуу хучилттай авто зам

2021/10/05
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Огноо : 2021-10-05
Зээл/Буцалтгүй тусламжийн дугаар ба нэр: Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих А0305 дугаартай улсын чанартай Ховд-Баян-Өлгий чиглэлийн авто замаас Эрдэнэбүрэн сум чиглэлийн 19.766 км хатуу хучилттай авто зам
Гэрээний дугаар ба нэр: ЗТХЯ/202110075 | Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих А0305 дугаартай улсын чанартай Ховд-Баян-Өлгий чиглэлийн авто замаас Эрдэнэбүрэн сум чиглэлийн 19.766 км хатуу хучилттай авто зам

 

1. Монгол Улс нь Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-аас  Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих А0305 дугаартай улсын чанартай Ховд-Баян-Өлгий чиглэлийн авто замаас Эрдэнэбүрэн сум чиглэлийн 19.766 км хатуу хучилттай авто зам  төслийг санхүүжүүлэх зорилгоор энэхүү санхүүжилтийг #FUNDING_STATUS# бөгөөд уг хөрөнгөөр дээр дурдсан гэрээний төлбөрийг санхүүжүүлэх зорилготой болно. Тендер шалгаруулалт нь АХБ -ны эрх бүхий орны тендерт оролцогчдод нээлттэй байна.

 

2.  Зам, тээврийн хөгжлийн яам ("Захиалагч") нь эрх бүхий тендерт оролцогчийг  Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих А0305 дугаартай улсын чанартай Ховд-Баян-Өлгий чиглэлийн авто замаас Эрдэнэбүрэн сум чиглэлийн 19.766 км хатуу хучилттай авто зам  (“Ажил гэх”) ажлын барилга угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэх, дуусгах тухай битүүмжилсэн санал ирүүлэхийг урьж байна.

 

3. Нээлттэй өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалт (дотоодод зарлан мэдээлэх)-ыг АХБ-ны нэг үе шаттай: нэг дугтуйт горимын дагуу зохион байгуулах ба тендерийн баримт бичигт заасан эрх бүхий орны бүх тендерт оролцогчдод нээлттэй байна.

 

4. Энэхүү тендер шалгаруулалтад зөвхөн дор дурдсан чадварын үндсэн шаардлагыг хангасан эрх бүхий тендерт оролцогч оролцоно. Үүнд:
• Сүүлийн 3 жил /2018, 2019, 2020/-ийн борлуулалтын орлогын дундаж хэмжээ 6,300,000,000 /Зургаан тэрбум гурван зуун сая/ төгрөгөөс багагүй, • Эргэлтийн хөрөнгийн хэмжээ: 1,130,000,000 /Нэг тэрбум нэг зуун гучин сая/ төгрөг
• Сүүлийн 3 жил 4,500,000,000 /Дөрвөн тэрбум таван зуун сая/ төгрөгөөс багагүй ижил төстэй ажлыг нэгээс доошгүй удаа амжилттай гүйцэтгэсэн байх.
2.8.2.1 Хатуу хучилттай зам барих

 

5. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах болон тендерийн баримт бичигтэй танилцах сонирхолтой эрх бүхий тендерт оролцогч нь дараах хаягаар хандана:
Монгол, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо , Чингисийн өргөн чөлөө, Засгийн газрын XIII байр, ,
Утас: 62263192,
Факс:
Имэйл хаяг:
Веб хаяг: http://www.mrtd.gov.mn/

 

6. Монгол хэл дээр боловсруулсан тендерийн баримт бичгийг авах хүсэлтэй тендерт оролцогч нь дор дурдсан хаягт хандан энэ тухай албан хүсэлт гаргаж, үл буцаан олгох нөхцөлөөр 50,000 төгрөгийн төлбөрийг хийнэ. Төлбөрийн нөхцөл нь Бэлэн мөнгөний баримт байна.

 

7. Тендерийг тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа 2021 оны 11 -р сарын 05 -ны өдрийн 15 цаг 00 минут-аас өмнө Монгол, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо , Чингисийн өргөн чөлөө, Засгийн газрын XIII байр, -д тендерийн баримт бичигт шаардсан тендерийн баталгааны хамт ирүүлнэ. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа дуусмагц тендерийг нэн даруй нээх ба тендерт оролцогчдын төлөөллийг өөрсдийнх нь хүсэлтээр байлцуулна.

 

8. Зам, тээврийн хөгжлийн яам тендерт оролцогчийн тендер бэлтгэх, хүргүүлэхтэй холбогдсон аливаа зардлыг хариуцахгүй.
Азийн хөгжлийн банкны зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжих А0305 дугаартай улсын чанартай Ховд-Баян-Өлгий чиглэлийн авто замаас Эрдэнэбүрэн сум чиглэлийн 19.766 км хатуу хучилттай авто зам  
Зам, тээврийн хөгжлийн яам Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх