Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Төмөр замын тээврийн үйлчилгээний тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулахад бүрдүүлэх баримт бичиг

2020/09/14

 

 

 

Баримт бичгийн жагсаалт

 

Тайлбар

 

1

 

Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулах тухай өргөдөл

 

Төмөр замын тээврийн үйлчилгээний тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай өргөдлийг албан бичгээр ирүүлнэ.

 

2

 

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

 

Шийдвэр гарсан тохиолдолд

 

3

 

Тусгай зөвшөөрлийн эх хувь

 

Эх хувийг ирүүлнэ.

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

Төрийн захиргааны төв байгууллага өргөдлийг хүлээн авч хуулийн дагуу дараах нөхцөл байдлыг шалгаж шийдвэр гаргана.

 

 

 

Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа, нөхцөл, шаардлагыг зөрчсөн эсэх

 

- Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай өргөдлийг тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 21 хоногын өмнө гаргана;

 

- Үйл ажиллагааны тайлан

 

- Татварын газрын тодорхойлолт

 

- Нийгмийн даатгалын газрын тодорхойлолт

 

Төмөр замын тээврийн үйлчилгээний тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулахад бүрдүүлэх баримт бичиг   
Зам, тээврийн хөгжлийн яам Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх