төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

Төмөр замын тээврийн үйлчилгээний тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулахад бүрдүүлэх баримт бичиг

2020/09/14

 

 

 

Баримт бичгийн жагсаалт

 

Тайлбар

 

1

 

Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгуулах тухай өргөдөл

 

Төмөр замын тээврийн үйлчилгээний тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах тухай өргөдлийг албан бичгээр ирүүлнэ.

 

2

 

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

 

Шийдвэр гарсан тохиолдолд

 

3

 

Тусгай зөвшөөрлийн эх хувь

 

Эх хувийг ирүүлнэ.

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

Төрийн захиргааны төв байгууллага өргөдлийг хүлээн авч хуулийн дагуу дараах нөхцөл байдлыг шалгаж шийдвэр гаргана.

 

 

 

Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа, нөхцөл, шаардлагыг зөрчсөн эсэх

 

- Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай өргөдлийг тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас 21 хоногын өмнө гаргана;

 

- Үйл ажиллагааны тайлан

 

- Татварын газрын тодорхойлолт

 

- Нийгмийн даатгалын газрын тодорхойлолт

 

Төмөр замын тээврийн үйлчилгээний тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулахад бүрдүүлэх баримт бичиг   
Зам, тээврийн хөгжлийн яам Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх