Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

2019 оны 09 дүгээр сарын байдлаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан

2019/10/17

Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд 2019 оны 09 дүгээр сарын 01-30-ны өдрийн байдлаар иргэдээс нийт 34 өргөдөл, ирснийг  хуулийн хугацаанд нь багтаан шийдвэрлэсэн байна. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт 100%-тай байна.

Нийт ирсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт

Өмнөх сарын үлдэгдэл

Шинээр ирсэн өргөдөл гомдлын тоо

Тухайн хугацаанд шийдвэрлэсэн

Судлагдаж байгаа

ТЗУГ

БТГ

АЗБХЗГ

АТБХЗГ

ТЗДТБХЗГ

ХШҮДАГ

АТБХЗХ

1

317

 -

34

28

-       

1

 

3

 

2

 

 

2019 оны 09 дүгээр сарын байдлаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн тайлан  
Зам, тээврийн хөгжлийн яам Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх