Зөвлөл, хороод
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын Үндэсний зөвлөл Үндэсний тээврийн хороо
төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр Иргэний нисэх Тусгай зөвшөөрөл Нээлттэй мэдээлэл Нээлттэй өгөгдөл салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ ТЭЭВЭР ЗУУЧЛАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЧИЛГЭЭ ШИНЭЭР ХҮСЭХ/СУНГУУЛАХ ҮЕД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

2020/03/02

ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ ТЭЭВЭР ЗУУЧЛАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЧИЛГЭЭ ШИНЭЭР ХҮСЭХ ҮЕД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

Шаардлагатай баримт бичгийн нэр

 

Тайлбар

1

Хуулийн этгээдийн хүсэлт бүхий албан бичиг

Хүсэлтийг Зам, тээврийн хөгжлийн сайдад хаяглан ирүүлнэ.

2

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

Нотариатаар баталгаажуулсан байна.

3

 

Хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны танилцуулга

 

Үйл ажиллагааны чиглэл ажлын туршлага, боловсон хүчний бүрэлдэхүүн, ажлын байр, техник тоног төхөөрөмж, терминал, ачих буулгах талбайн мэдээллийг агуулсан байна.

4

Тээврийн 2 болон санхүүгийн 1 мэргэжилтний анкет /фото зурагтай/-ыг дараах баримт бичгийн хамт ирүүлэх: Үүнд:

·         мэргэжлийн диплом, мэргэшлийн зэргийн гэрчилгээ;

·         хөдөлмөрийн гэрээ

·         ажилд томилсон тушаал

·         нийгмийн даатгалын дэвтэр /эхний нүүр, тушаалын хэсэг, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн бүртгэлийн хэсэг/

 

 

Бичиг баримтын хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулсан байна.

 

/Тээврийн мэргэжилтэн нь тээврийн мэргэжлийн бакалавр болон түүнээс дээш зэргийн дипломтой, мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх/

5

Харьяалах татварын байгууллагын тодорхойлолт

Өр төлбөргүй татвар төлөгч байна

6

Харьяалах эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын байгууллагын тодорхойлолт

Ажил олгогчоор бүртгүүлсэн, нийгмийн даатгалын тайлан гаргадаг, шимтгэлийн өргүй, тээвэр зохион байгуулалтын болон санхүүгийн  мэргэжилтэн нь нийгмийн даатгалд бүртгэлтэй, шимтгэл төлдөг байна.

7

Хуулийн этгээдийн ажлын байрны талаарх мэдээлэл /Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалттай 25м2-аас доошгүй талбай бүхий ажлын байртай байх/

Ажлын байр нь өөрийн эзэмшлийн бол үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийн гэрчилгээ, түрээсэлдэг бол түрээсийн гэрээний баталгаажуулсан хуулбарыг ирүүлнэ.

8

Байгууллагын ерөнхий хариуцлагын даатгалын  гэрээ, түүний төлбөрийн баримтын эх хувийг ирүүлэх

Нотариатаар баталгаажуулсан байна.

9

Тээвэр, зуучлалын мэргэжлийн холбооноос санал, дүгнэлт гаргуулах

MNS 5523:2013 “Тээвэр зуучлал. Ерөнхий шаардлага” стандартын 7.1 дэх заалт.

 

Төмөр замаар зуучлан тээвэрлүүлсэн ачааны жилийн тайлан

Төмөр замаар ачаа зуучилж тээвэрлүүлсэн хугацаа, улирал

Илгээлтийн төрөл

Тоо хэмжээ, ш

/20тн-ийн чингэлэгт дүйцүүлсэн нэгж/

1.

I улирал

Вагон

 

Чингэлэг

 

2.

II улирал

Вагон

 

Чингэлэг

 

3.

III улирал

Вагон

 

Чингэлэг

 

4.

IV улирал

Вагон

 

Чингэлэг

 

 

Мэдээ гаргасан: /төмөр замын тээвэр зуучлалын үйл ажиллагаа эрхэлсэн аж ахуйн нэгж байгууллагын холбогдох ажилтны овог нэр, албан тушаал, гарын үсэг, тамга тэмдэг/

Мэдээг хянасан: /тээвэрлэгч байгууллагын холбогдох ажилтны овог нэр, албан тушаал, гарын үсэг, тамга тэмдэг/

Тодруулга:

  • Жил бүрийн 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор Төмөр замаар зуучлан тээвэрлүүлсэн ачааны жилийн тайланг дээрх хүснэгтийн дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд ирүүлнэ.

 

  • Холбогдох тодруулга, мэдээллийг зохион байгуулагч Б.Дөлгөөнтэй 51263211 утсаар холбогдож авна уу.

ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ ТЭЭВЭР ЗУУЧЛАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЧИЛГЭЭ СУНГУУЛАХ ҮЕД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

 

Шаардлагатай баримт бичгийн нэр

 

Тайлбар

1

Хуулийн этгээдийн хүсэлт бүхий албан бичиг                            /Гэрчилгээний хугацаа дуусахаас 21 хоногийн өмнө хүсэлтээ гаргана./

Хүсэлтийг Зам, тээврийн хөгжлийн сайдад хаяглан ирүүлнэ.

2

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

Нотариатаар баталгаажуулсан байна.

3

Төмөр замын тээвэр зуучлалын үйл ажиллагааны хугацаа дууссан гэрчилгээний эх хувь

/сунгуулах үед зөвхөн хамаатай/

4

Төмөр замаар зуучилж тээвэрлүүлсэн ачааны төрөл, хэмжээг тээвэрлэгчээр баталгаажуулан ирүүлэх /сүүлийн 1 жилийн байдлаар хүснэгтэлж үзүүлсэн байх /

5

Тээврийн 2 болон санхүүгийн 1 мэргэжилтний анкет /фото зурагтай/-ыг дараах баримт бичгийн хамт ирүүлэх: Үүнд:

·         мэргэжлийн диплом, мэргэшлийн зэргийн гэрчилгээ;

·         хөдөлмөрийн гэрээ

·         ажилд томилсон тушаал

·         нийгмийн даатгалын дэвтэр /эхний нүүр, тушаалын хэсэг, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлсөн бүртгэлийн хэсэг/

 

 

Бичиг баримтын хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулсан байна.

 

/Тээврийн мэргэжилтэн нь тээврийн мэргэжлийн бакалавр болон түүнээс дээш зэргийн дипломтой, мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил ажилласан байх/

6

Байгууллагын ерөнхий хариуцлагын даатгалын  гэрээ, түүний төлбөрийн баримтын эх хувийг ирүүлэх

Нотариатаар баталгаажуулсан байна.

7

Харьяа татварын болон нийгмийн даатгалын байгууллагын тодорхойлолт

Өр төлбөргүй татвар төлөгч байна

8

Хуулийн этгээдийн ажлын байрны талаарх мэдээлэл /Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалттай 25м2-аас доошгүй талбай бүхий ажлын байртай байх/

 

9

Тээвэр, зуучлалын мэргэжлийн холбооноос санал, дүгнэлт гаргуулах

MNS 5523:2013 “Тээвэр зуучлал. Ерөнхий шаардлага” стандартын 7.1 дэх заалт.

 

Тодруулга:

  • Гэрчилгээ сунгуулахад гэрчилгээний хугацаа дуусахаас 21 хоногийн өмнө сунгуулах хүсэлтээ ирүүлэлгүй хугацаа хоцроож ирүүлсэн бол гэрчилгээ шинээр олгох журмын дагуу гэрчилгээ шинээр хүсэх үед бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалтын дагуу материалын бүрдлийг хангаж, хугацаа дууссан гэрчилгээний эх хувь болон төмөр замаар зуучилж тээвэрлүүлсэн ачааны төрөл, хэмжээг тээвэрлэгчээр баталгаажуулан /сүүлийн 1 жилийн байдлаар доорх хүснэгтийн дагуу хүснэгтэлж үзүүлсэн байх / ирүүлнэ.

 

  • Жил бүрийн 02 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор Төмөр замаар зуучлан тээвэрлүүлсэн ачааны жилийн тайланг Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд ирүүлнэ.

 

  • Холбогдох тодруулга, мэдээллийг зохион байгуулагч Б.Дөлгөөнтэй 51263211 утсаар холбогдож авна уу.

Төмөр замаар зуучлан тээвэрлүүлсэн ачааны жилийн тайлан

Төмөр замаар ачаа зуучилж тээвэрлүүлсэн хугацаа, улирал

Илгээлтийн төрөл

Тоо хэмжээ, ш

/20тн-ийн чингэлэгт дүйцүүлсэн нэгж/

1.

I улирал

Вагон

 

Чингэлэг

 

2.

II улирал

Вагон

 

Чингэлэг

 

3.

III улирал

Вагон

 

Чингэлэг

 

4.

IV улирал

Вагон

 

Чингэлэг

 

 

Мэдээ гаргасан: /төмөр замын тээвэр зуучлалын үйл ажиллагаа эрхэлсэн аж ахуйн нэгж байгууллагын холбогдох ажилтны овог нэр, албан тушаал, гарын үсэг, тамга тэмдэг/

Мэдээг хянасан: /тээвэрлэгч байгууллагын холбогдох ажилтны овог нэр, албан тушаал, гарын үсэг, тамга тэмдэг/

 

 

 

 

 

 

 

ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ ТЭЭВЭР ЗУУЧЛАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЧИЛГЭЭ ШИНЭЭР ХҮСЭХ/СУНГУУЛАХ ҮЕД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ  
Зам, тээврийн хөгжлийн яам Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх