Ж.Бат-Эрдэнэ: Энэ хүрээнд төмөр замын төв корридороо шинэчилж, нэвтрэх чадварыг сайжруулъя

2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.