Эдгээр замыг ашиглалтад оруулснаар 50 гаруй сая тонн нүүрс тээвэрлэх бололцоотой

2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.