Нисэхийн салбарт өрсөлдөөн бий болсноор нислэгийн тийзний үнэ буурах боломжтой

2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.