Монголчууд анх удаа ачааны вагон угсарч эхэллээ
2018 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.