Нисэх онгоцны шинэ буудлын талаар авах арга хэмжээний тухай тогтоол гаргав.
2018 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.