Иргэний нисэхийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд олгох тусгай зөвшөөрөл

         Иргэний нисэхийн ерөнхий газар иргэн аж ахуйн нэгжид  Иргэний нисэхийн багц дүрмийн дагуу дараах 3н төрлийн тусгай зөвшөөрлийг олгоно.

  1. Агаарын хөлгөөр нислэгийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
  • Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ/ багтаамж ихтэй онгоц/

Том оврын онгоцны агаарын тээвэрлэгч ИНД-119 дүрмийн дагуу гэрчилгээжиж, ИНД-121 дүрмийн шаардлагуудыг хангана.

ИНД-121-ийн дагуу нисэх багийн гишүүдийн суудлаас гадна 13 ба түүнээс дээш зорчигчийн суудалтай, эсхүл төлбөрт ачааллын хэмжээ нь 2000 кг-аас дээш онгоц;

  • Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ/ багтаамж багатай онгоц/

Бага оврын онгоцны агаарын тээвэрлэгч ИНД-119 дүрмийн дагуу гэрчилгээжиж, ИНД-135 дүрмийн шаардлагуудыг хангана.

 ИНД-135-ын дагуу нисэх багийн гишүүдийн суудлаас гадна 12 буюу түүнээс цөөн тооны зорчигчийн суудалтай, төлбөрт ачааллын хэмжээ нь 2000 кг-аас бага онгоц эсхүл нисдэг тэрэг;

  1. Аэродром, нисэх буудлын үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
  • Аэродромын гэрчилгээ, түр зөвшөөрөл

ИНД-139 “Аэродромын гэрчилгээжүүлэлт, үйл ажиллагаа” дүрмээр энэхүү үйл ажиллагааг зохицуулдаг.

  1. Агаарын хөлгийн засвар, үйлчилгээ хийх тусгай зөвшөөрөл
  • Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээ

Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээг ИНД-145(Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний байгууллагыг гэрчилгээжүүлэх) дүрмийн хүрээнд олгоно.

Агаарын хөлгөөр нислэгийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй байгууллагууд

Агаарын тээвэрлэгч

Хүчинтэй хугацаа

Гэрчилгээний дугаар

Үйл ажиллагааны чиглэл

1

“МИАТ” ТӨХК

/ИНД-121/

2017.08.21-2020.05.21

АТ-003

Олон улс, зорчигч, ачаа тээвэр

2

“Аэромонголиа” ХХК

/ИНД-121/

2016.05.17-2019.05.16

АТ-009

Зорчигч, ачаа тээвэрлэлт, шуудан тээвэрлэлт,дадлага сургалтын нислэг, захиалгат, онцгой үүргийн нислэг

3

“Хүннү Эйр” ХХК

/ИНД-121/

2015.11.15-2018.11.17

АТ-018

Зорчигч, ачаа тээвэрлэлт, шуудан тээвэрлэлт,дадлага сургалтын нислэг, захиалгат, онцгой үүргийн нислэг

4

“Блу Скай” ХХК

/ИНД-135/

2017.10.13-2018.10.12

АТ-017

Зорчигч, ачаа тээвэрлэлт,дадлага сургалтын нислэг, эмнэлэгийн түргэн тусламжийн нислэг,эрэн хайх авран хамгаалах нислэг

5

“А-Жет” ХХК

/ИНД-135/

2016.04.11-2019.05.31

АТ-015

Зорчигч, ачаа тээвэрлэлт,дадлага сургалтын нислэг, эмнэлэгийн түргэн тусламжийн нислэг,эрэн хайх авран хамгаалах нислэг, захиалгат, онцгой үүргийн нислэг

6

“МАК” ХХК

/ИНД-135/

2016.06.22-2019.06.21

АТ-014

Зорчигч, ачаа тээвэрлэлт,дадлага сургалтын нислэг, агаараас шүхэрчид буулгах, онцгой үүргийн нислэг

7

“Геосан” ХХК

/ИНД-135/

2017.11.06-2018.11.05

АТ-019

Зорчигч, ачаа тээвэрлэлт, геофизикийн судалгааны нислэг, дадлага сургалтын нислэг, агаараас зураг авах, захиалгат нислэг

 

Аэродромын гэрчилгээ, түр зөвшөөрөл олгогдсон нисэх буудлууд

Гэрчилгээний дугаар

Аэродром эзэмшигч байгууллага

Аэродромын гэрчилгээ, түр зөвшөөрөл эзэмшигч

Хүчинтэй хугацаа

Аэродромын гэрчилгээтэй нисэх буудлууд

1

153

ИНЕГ

Чингис хаан олон улсын нисэх буудал

2018.12.01

2

110

ИНЕГ

Өмнөговь аймаг дахь нисэх буудал

2018.05.31

3

146

“Саусгоби Сэндс” ХХК

“Саусгоби Сэндс” ХХК

2018.10.30

4

145

ИНЕГ

Баянхонгор аймаг дахь нисэх буудал

2018.08.01

5

149

ИНЕГ

Хөвсгөл аймаг дахь нисэх буудал

2019.05.31

6

139

ИНЕГ

Ховд аймаг дахь нисэх буудал

2018.10.01

7

147

ИНЕГ

Дорнод аймаг дахь нисэх буудал

2018.11.01

8

143

“Таван толгой нисэх буудал” ХХК

“Таван толгой нисэх буудал” ХХК

 

9

138

ИНЕГ

Өвөрхангай аймаг дахь нисэх буудал

2018.08.01

10

150

ИНЕГ

Баян-Өлгий аймаг дахь нисэх буудал

2018.07.31

11

152

ИНЕГ

Говь-Алтай аймаг дахь нисэх буудал

2019.09.01

12

151

ИНЕГ

Завхан аймаг дахь нисэх буудал

2018.09.01

13

144

ИНЕГ

Увс аймаг дахь нисэх буудал

2018.06.25

14

140

ИНЕГ

Хэнтий аймаг дахь нисэх буудал

 

15

148

“Оюу толгой” ХХК

“Эй Си Эич Сервисес” ХХК

2019.04.27

Аэродромын түр зөвшөөрөлтэй нисэх буудлууд

1

17/01

ИНЕГ

Дундговь аймаг дахь нисэх буудал

2018.03.27

2

17/02

ИНЕГ

Булган аймаг дахь нисэх буудал

2018.09.30

3

16/02

ИНЕГ

Ховд аймгийн Булган сум  дахь нисэх буудал

2018.09.29

4

17/03

ИНЕГ

Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сум дахь нисэх буудал

2018.09.30

5

144

ИНЕГ

Увс аймаг дахь нисэх буудал

2018.06.25

 

Агаарын хөлгийн засвар, үйлчилгээ хийх тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллагууд

 

Хүчинтэй хугацаа

Үйл ажиллагааны чиглэл

Зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр

1

2019.02.02

Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ

“МИАТ” ТӨХК

2

2019.04.11

Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ

“Хүннү Эйр” ХХК

3

2018.10.09

Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ

“Блу Скай Авиэйшн” ХХК

4

2018.11.07

Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ

“Аэромонголиа” ХХК

5

2018.10.24

Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ

“А Жет Авиэйшн” ХХК

6

2019.05.15

Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ

“МАК” ХХК

7

2018.12.11

Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ

“Геосан” ХХК

8

2018.12.13

Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ

Dallas Airmotive. Inc, USA

9

2018.03.31

Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ

Eurocopter Kazakhstan Engineering LLP

10

2020.04.03

Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ

Lufthansa Technik AG, Germany

11

2018.08.17

Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ

AMECO, China

12

2018.06.22

Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ

Rheinland Air Service GmbH, Germany

13

2018.09.06

Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ

JSC, Omsk Civil Aviation Plant

14

2018.12.11

Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ

Amapola Flyg AB

15

2019.02.25

Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ

Shenyang Avias Aviation Maintenance engineering Co,ltd

16

2019.04.30

Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ

Skyways Airlines Technics

17

2019.05.02

Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээ

Czech Airlines Technics

 


Мэдээ нийтлэгдсэн: 2018-06-14 15:24:25

2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.