Ажлын хэсэг, хороодын ангилал
Төрийн захиргааны удирдлагын газар 
Ажлын хэсэг, хороо, Хариуцах газар, нэгж Мэдээлэлээр хангаж, дэмжлэг үзүүлэх нэгж, ажилтан 
Зам, тээврийн хөгжлийн сайд
1 Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны   Монгол-Хятадын Засгийн газар хоорондын комиссын Монголын хэсгийн орлогч дарга ТЗУГ  Б.Болор-Эрдэнэ 
2 Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны Монгол-Киргизийн Засгийн газар хоорондын комиссын Монголын хэсгийн дарга ТЗУГ Б.Болор-Эрдэнэ 
3 Гамшгаас хамгаалах Зам, тээврийн улсын албаны дарга ТЗУГ Г.Очхүү
Дэд сайд
4 “Үндэсний брэнд”-ийн зөвлөлийн гишүүн ТЗУГ Дэд сайдын туслах 
Төрийн нарийн бичгийн дарга
5 Усны үндэсний хорооны гишүүн ТЗУГ ТНБД-ын туслах 
6 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын Үндэсний зөвлөлийн гишүүн ТЗУГ Насанжаргал 
7 Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөлийн гишүүн ТЗУГ ТНБД-ын туслах 
8 НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлөөс гаргасан зөвлөмжүүдийг 2016-2019 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөлийн гишүүн ТЗУГ С.Мяндасмаа 
9 Терроризмтой тэмцэх зөвлөлийн орон тооны бус зөвлөлийн гишүүн  ТЗУГ С.Мяндасмаа 
12 Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах орон тооны бус зөвлөлийн гишүүн ТЗУГ С.Мяндасмаа 
10 Хэлний бодлогын орон тооны бус салбар зөвлөлийн дарга ТЗУГ Б.Болор-Эрдэнэ 
11 “Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх  орон тооны бус салбар зөвлөл  ТЗУГ Н.Бат-Эрдэнэ
Агаарын тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах хэлтэс   
Ажлын хэсэг, хороо, Хариуцах газар, нэгж  
 
Зам, тээврийн хөгжлийн сайд  
1 Агаарын тээврийг хялбаршуулах үйл ажиллагааг зохицуулах зөвлөлийн дарга АТБХЗХ  
Төрийн нарийн бичгийн дарга  
2 "Улаанбаатар хотын Олон Улсын нисэх онгоцны шинэ буудлын менежмент төсөл"-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсгийн гишүүн  АТБХЗХ  
Газар хэлтсийн дарга   
3 Иргэний нисэхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийг боловсруулах ажлын хэсгийн дарга  АТБХЗХ  
Ажлын хэсэг, хороо, Хариуцах газар, нэгж  
 
Зам, тээврийн хөгжлийн сайд  
1 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үндэсний хорооны дарга АТБХЗГ  
Төрийн нарийн бичгийн дарга  
2 Химийн хорт болон аюултай бодисын бодлого, зохицуулалтын асуудал эрхэлсэн үндэсний зөвлөлийн гишүүн  АТБХЗГ  
3 “Нийслэлийн агаар, орчны бохирдлын тухай” Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн гишүүн АТБХЗГ  
4 “Нийслэлийн агаар, орчны бохирдлын тухай” Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2017 оны 1 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 03/03 дугаар зөвлөмжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн гишүүн АТБХЗГ  
Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар   
Ажлын хэсэг, хороо, Хариуцах газар, нэгж  
 
Зам, тээврийн хөгжлийн сайд  
1 Улсын онцгой комиссын гишүүн ХШҮДАГ  
Дэд сайд  
2 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн салбар хорооны дарга ХШҮДАГ  
Газар хэлтсийн дарга   
3 Хэмжил зүйн зөвлөлийн  гишүүн ХШҮДАГ  
Бодлого төлөвлөлтийн газар   
Ажлын хэсэг, хороо, Хариуцах газар, нэгж  
 
Зам, тээврийн хөгжлийн сайд  
1 Эрдэнэт үйлдвэр ХХК, Монголросцветмент ХХК-ийн талаар авах зарим арга хэмжээ авах ажлын хэсгийн гишүүн БТГ  
Дэд сайд  
2 Газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамж, үнийг тогтворжуулах ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих үүрэг бүхий төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн хамтарсан зөвлөлийн гишүүн БТГ  
3 Шинжлэх ухаан, технологийн үндэсний зөвлөл БТГ  
4 Аялал, жуулчлалын бодлого зохицуулах үндэсний зөвлөлийн гишүүн БТГ  
5 Орчны бохирдлыг бууруулах Үндэсний хорооны гишүүн БТГ  
Төрийн нарийн бичгийн дарга  
6 Хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах зөвлөлийн гишүүн БТГ  
7 Засгийн газрын 2016 оны 174 дүгээр тогтоолоор баталсан “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотогол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлагын баримт бичиг”-ийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, боловсронгуй болгох талаар санал боловсруулах, төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан салбар хоорондын уялдааг хангуулах, зохицуулалт хийх үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн гишүүн БТГ  
Газар хэлтсийн дарга   
8 БНХАУ-тай Чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулах асуудлыг судалж, санал, дүгнэлт гаргах ажлын хэсгийн гишүүн БТГ  
9 Гаалийн тарифын зөвлөлийн  гишүүн БТГ  
10 Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн гишүүн   БТГ  
Авто замын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар   
Ажлын хэсэг, хороо, Хариуцах газар, нэгж  
 
Төрийн нарийн бичгийн дарга  
1 Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний төсөл боловсруулах ажлыг нэгдсэн удирдлагаар хангаж, салбар дундын зохицуулалт хийх үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн гишүүн АЗБХЗГ  
Газар хэлтсийн дарга   
2 ХАА-н гаралтай бараа, бүтээгдэхүүн түүхий эдийн биржийн зохицуулах зөвлөлийн гишүүн  АЗБХЗГ  
Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар   
Ажлын хэсэг, хороо, Хариуцах газар, нэгж  
 
Дэд сайд  
1 Монгол-Оросын хувь нийлүүлсэн “Улаанбаатар төмөр зам” нийгэмлэгийг байгуулах тухай Засгийн газар хоорондын 1949 оны хэлэлцээрийг шинэчлэх талаар оросын талтай хэлэлцээ хийх үүрэг бүхий монголын талын Ажлын хэсгийн ахлагч ТЗДТБХЗГ  
Төрийн нарийн бичгийн дарга  
2 Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний төсөл боловсруулах ажлыг нэгдсэн удирдлагаар хангаж, салбар дундын зохицуулалт хийх үүрэг бүхий Ажлын хэсгийн гишүүн ТЗДТБХЗГ  

 


Мэдээ нийтлэгдсэн: 2018-08-01 15:25:25

2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.