ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААНААР 2017 ОНД ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТАНИЛЦУУЛГА

ЗТХЯ-ны ТНБД-ын 170 тушаалын 282 үүрэг даалгаврыг хяналтад авч, хэрэгжилтийн явцад 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийлээ.

Хяналтад байгаа нийт үүрэг даалгаврын 213 нь биелсэн, 38 заалт 70%, 9 заалт 30%, 1 заалт хэрэгжээгүй буюу биелэлтээ ирүүлээгүй, 10 заалтын хэрэгжүүлэх хугацаа болоогүй, 11 заалт тушаалаар хүчингүй болсон, нийт 92.8 хувийн биелэлттэй байна.

.


Мэдээ нийтлэгдсэн: 2018-03-30 16:25:26

2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.