Хүний нөөцийг хөгжүүлэх, бэхжүүлэхэд хамтран ажиллах Санамж бичиг байгуулав

Монгол Улсын Зам, тээврийн салбарын инженер, техникийн ажиллагсдын мэргэжлийн ур чадварыг сайжруулах, дадлагажуулах зорилтын хүрээнд ХБНГУ-ын холбогдох төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын хооронд харилцаа холбоо тогтоох, хамтран ажиллахад дэмжлэг үзүүлэх, зуучлах чиглэлээр хамтран ажиллах тухай Санамж бичгийг Зам, тээврийн хөгжлийн яам, ХБНГУ-д үйл ажиллагаа явуулдаг Хүний хөгжлийн “ТӨВД Агентлаг” компани хооронд Хамтын ажиллагааны санамж бичгийг 2019 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр байгуулав.

Санамж бичгийн дагуу хоёр тал Монгол Улсын зам, тээврийн салбарт хэрэгцээтэй байгаа хүний нөөцийн бэхжүүлэх, чадавхийг сайжруулах, дадлагажуулах чиглэлээр ХБНГУ-ын холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллах, харилцаа холбоо тогтоох, тэргүүний дэвшилтэт арга туршлагуудаас суралцах, нэвтрүүлэх, техник технологитой танилцах, туршлага судлах чиглэлээр хамтран ажиллах ба ТӨВД агентлаг компани нь эдгээр арга хэмжээг зуучлан зохион байгуулах ба Зам, тээврийн хөгжлийн яаманд зохион байгуулалтын дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллах юм. Мөн ХБНГУ-д зохион байгуулагдах салбарын хурал зөвлөгөөн, үзэсгэлэн, яармаг, сургалтуудад хамтран оролцох, техникийн аялал зохион байгуулахад хамтран ажиллахаар тохиролцов. 

 


Мэдээ нийтлэгдсэн: 2019-04-01 11:11:11

2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.