АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛЭЭР АЧАА ТЭЭВЭРЛЭХ НИЙТЛЭГ ДҮРМИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

"Автотээврийн хэрэгслээр ачаа тээвэрлэх нийтлэг дүрэм"-ийн төслийг шинэчлэн боловсруулаад байна.

Уг дүрмийн төсөлд  2019 оны 6 дугаар сарын 13-ний өдрийг хүртэл дараах хаягаар санал авч байна.

Ачаа, тээвэр хариуцсан мэргэжилтэн Ш.Хавидолда

Цахим хаяг: khavidolda@mrtd.gov.mn

Холбоо барих утас: 92263205, 99100770

 

Дуусах өдөр: 2019-06-13

2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.