“Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто замын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санг хөтлөх, мэдээлэх журам”-ын төсөлд санал авч байна.

 “Авто замын тухай” хууль шинэчлэгдэн батлагдаж, хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэнтэй холбогдуулан шинээр болон шинэчлэн боловсруулж батлуулах шаардлагатай журмын төслийг боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгүүд Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2017 оны 191 дүгээр тушаалаар байгуулагдан ажиллаж байна.

Уг тушаалын дагуу холбогдох ажлын хэсгээс “Олон улс, улсын чанартай болон тусгай зориулалтын авто замын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн санг хөтлөх, мэдээлэх журам”-ын төслийг боловсруулаад байна. Иймд журмын төсөлтэй танилцаж, саналаа mrtzazx@yahoo.com хаягаар ирүүлнэ үү.

 татах

 

Дуусах өдөр: 2018-10-29

2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.