“Авто замын зөвлөлийн ажиллах журам”-ын төсөлд санал авч байна.

“Авто замын зөвлөлийн ажиллах журам”-ыг Захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулж байгаатай холбогдуулан, журмын төсөлд 2018 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн дотор саналаа ирүүлнэ үү.

Авто замын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын ахлах мэргэжилтэн Н.Сугаржав

Утас: 62263207

Цахим шуудан: sugarjav@mrtd.gov.mn 

Журмын төсөл татах

Дуусах өдөр: 2018-10-18

2018 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.