Автомашины 100км гүйлтэд зарцуулах шатахуун зарцуулалтын жишиг нормын төсөлд санал авч байна.

Зам, тээврийн хөгжлийн яамны захиалгаар Дэд бүтцийн сайдын 2004 оны “Жишиг норм батлах тухай” 2004 оны 19 дүгээр тушаалын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулахаар “Зам, тээврийн хүрээлэн” ТББ-тай гэрээ байгуулан ажиллаж байна.

"АВТОТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АШИГЛАЛТЫН НОРМ"-ын  төсөлд төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжээс санал авч байна.

Энэхүү төсөлд тусгах саналыг Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Стандарт, нормативын хэлтсийн мэргэжилтэн Я.Ганцэцэгийн sh.gantsetseg@gmail.com хаягаар ирүүлнэ. Холбоо барих утасны дугаар 62263182;

 

Дуусах өдөр: 2018-07-22

2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.