ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВЭР ДЭХ ОСОЛ, ГОЛОГДЛЫГ СУДЛАН БҮРТГЭХ ЖУРАМ

"Төмөр замын тээвэр дэх осол, гологдлыг судлан бүртгэх журам”-ыг  шинэчлэн боловсруулж байгаатай холбогдуулан, журмын төсөлд 2018 оны 04 дүгээр сарын 18-ний өдрийн дотор саналаа ирүүлнэ үү.

Журмын төсөд өгөх саналаа "ГТХЗНТ" УТҮГ-ийн ХШҮДА хариуцсан мэргэжилтэн Э.Осоржамаад дараах утас, цахим шуудангаар илгээнэ үү.

Утас: 96441155, 99999252

Цахим шуудан: jamaa_12@yahoo.com

 хувилбар татах

Дуусах өдөр: 2018-04-28

2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.