"ТЭЭВЭРЛЭЛТТЭЙ ХОЛБОГДСОН БАРИМТ БИЧГИЙГ ХЭВЛҮҮЛЭХ, АШИГЛАХ ЖУРАМ"-ын төсөлд саналаа өгнө үү

 

Зам, тээвэр барилга, хот байгуулалтын сайдын 2011 оны 301 дүгээр тушаалаар батлагдсан "Тээвэрлэлттэй холбогдсон баримт бичгийг хэвлүүлэх, ашиглах журам"-ын шинэчилсэн төсөлд саналаа chunseree@mrtd.gov.mn   хаягаар ирүүлнэ үү.

 

Дуусах өдөр: 2017-07-02
2018 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.