ТӨМӨР ЗАМЫН АЮУЛТАЙ БҮС, ТӨМӨР ЗАМЫН ЗУРВАС ГАЗАР, АЮУЛГҮЙН БҮСЭД ТӨМӨР ЗАМЫН БОЛОН БУСАД ОБЬЕКТ БАЙРЛУУЛАХ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЯВУУЛАХ, НЭВТРЭХ ЖУРАМ

Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2017 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 16 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг “Төмөр замын аюултай бүс, төмөр замын зурвас газар, аюулгүйн бүсэд төмөр замын болон бусад обьект байрлуулах, үйлдвэр үйлчилгээ явуулах, нэвтрэх журам”-ыг шинэчлэн боловсруулав.  Энэхүү шинэчлэн боловсруулсан журмын төсөлд Э.Удвалтай 99080013 дугаарт холбогдож эсвэл Udval@mrt.mn хаягаар саналаа ирүүлнэ үү.

 

Саналыг 2017.05.27-ны өдрийг хүртэл хүлээн авна.

 

 

Дуусах өдөр: 2017-05-27
2018 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.