Шинэ нисэх буудал төслийн хүрээнд баригдсан барилга, байгууламж
2017 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.