төрийн үйлчилгээ
авто зам авто тээвэр Төмөр зам, далайн тээвэр агаарын тээвэр салбарын шагнал Өргөдөл, гомдол Онлайн сургалт

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААНААР 2017 ОНД ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТАНИЛЦУУЛГА

2018/03/30

ЗТХЯ-ны ТНБД-ын 170 тушаалын 282 үүрэг даалгаврыг хяналтад авч, хэрэгжилтийн явцад 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийлээ.

Хяналтад байгаа нийт үүрэг даалгаврын 213 нь биелсэн, 38 заалт 70%, 9 заалт 30%, 1 заалт хэрэгжээгүй буюу биелэлтээ ирүүлээгүй, 10 заалтын хэрэгжүүлэх хугацаа болоогүй, 11 заалт тушаалаар хүчингүй болсон, нийт 92.8 хувийн биелэлттэй байна.

.

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААНААР 2017 ОНД ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТАНИЛЦУУЛГА  
Зам, тээврийн хөгжлийн яам Facebook  

Сэтгэгдэл бичих:

Нэмэх