Дүрэм журам
Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
1 Төмөр замын тээврийн нийтлэг багц дүрэм Багц дүрэм 2019-03-25
2 Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам 192 2018-09-06 Татах
3 Авто зам,замын байгууламжийн техник-эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах, барих арчлах, засварлах, техник, технологийн хяналт тавих, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх, ажлын тусгай зөвшөөрөл олгох журам 131 2018-06-18 Татах
4 Авто замын салбарын мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх, давтан сургах, мэргэжлийн зэрэг олгох журам 108 2018-05-22 Татах
5 Авто зам, замын байгууламжийн барилгын ажил эхлүүлэх,үргэлжлүүлэх, ашиглалтанд оруулах журам 49 2018-03-14
6 Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийг мэдээллээр хангах журам. 4/62 2018-02-12
7 Угтах үйлчилгээний үйл ажиллагааны журам 185 2017-06-19 Татах
8 Сайдын нэрэмжит шагнал олгох журам батлах тухай 107 2016-12-06 Татах
9 Хөдөлмөрийн дотоод журам 107 2016-09-27 Татах
10 Албан хаагчдын ажлын цаг ашиглалтад хяналт тавих журам 133 2016-04-13 Татах
11 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Галт тэрэгний зурмаг зохицуулалтын/ 216 2014-09-18 Татах
12 БАРИЛГЫН ДҮРЭМ ШИНЭЭР БАТЛАХ ТУХАЙ /БД 40-302-13/ 77 2014-03-31
13 ЗАГВАР ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ /Автотээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолоочийн мэргэжлийн үнэмлэх/ 25/A/30 2014-02-10
14 Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг, оношлогоо явуулах журам 232 2013-10-21
15 Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг явуулах 232 2013-10-21 Татах
16 Журмыг батлах тухай 120 2012-12-28
17 Зам, тээврийн яаманд хандаж иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам 108 2012-11-08 Татах
18 Aвтотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам 59 2012-10-29
19 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Усан замын тээврийн хэрэгсэлд техникийн болон экологийн хяналтын үзлэг хийх, тоо бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох/ 138/A-208 2012-06-02
20 Төмөр замын тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох журам, Тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн өргөдлийн маягт 155 2012-05-28
21 ИНД-300 “Олон улсын агаарын тээвэрлэгчийг томилох” 141 2012-05-18
22 Авто замын гүүр ба хоолой төсөллөх/ БНбД 32.02.11 норм 122 2012-05-03
23 ХДХВ-ийн халдвараас сэргийлэх тухай 121 2012-05-01
24 ИНД-65 “Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх, зэрэглэл” 348 2011-12-12
25 Тээвэрлэлттэй холбогдсон баримт бичгийг хэвлүүлэх, ашиглах журам 301 2011-11-03
26 Монгол Улсын хилээр нэвтэрч буй хөдлөх бүрэлдэхүүний бүртгэл хөтлөх, хүлээлцэх журам 296 2011-10-28
27 Суурь бүтэц ашиглалтын тариф тогтоох аргачлал 252 2011-09-22
28 Техникийн шаардлага норм ба дүрэм батлах тухай 216 2011-08-09
29 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв зохиох заавар 200 2011-07-18
30 Аюултай байгууламж байрлуулах зай,огтлолцлын болон байршлын нөхцлийг тодорхойлох журам 167 2011-06-10
31 Суурь бүтэц ашиглуулах журам 138 2011-05-10
32 Автотээврийн өөрөө явагч тээврийн хэрэгслээс ялгарах нүүрс хүчлийн хийн хэмжээ, хөдөлгүүрийн багтаамжаас хамааруулан ангилал тогтоох журам А-63/67 2011-03-07
33 Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслээс ялгарах нүүрсхүчлийн хийн хэмжээ, хөдөлгүүрийн багтаамжаас хамааруулан ангилал тогтоох журам А-63/67 2011-03-07
34 1 дүгээр хавсралт- ИНД-173 “Нислэгийн журмын үйлчилгээний байгууллага- гэрчилгээжүүлэлт” 335 2010-10-05
35 ИНД-1 “Тодорхойлолт ба товчлол” 236 2010-06-30
36 Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэх этгээдийг сонгон шалгаруулах журам 228 2010-06-28
37 1 дүгээр хавсралт- ИНД-26 “Агаарын хөлгийн нислэгт тэнцэх чадварын нэмэлт шаардлагууд” 211 2010-06-17
38 4 дүгээр хавсралт- ИНД- 191 “Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон мэдээллийн нууцыг хамгаалах” 211 2010-06-17
39 Сургалтын хөтөлбөр, журам, үнэмлэхний загвар батлах тухай /Автотээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолооч бэлтгэх, мэргэшил дээшлүүлэх сургалтын хөтөлбөр, Мэргэшсэн жолоочийн шалгалт авах, үнэмлэх олгох журам, Мэргэшсэн жолоочийн үнэмлэх загвар/ 161/229 2010-05-07
40 Сургалтын хөтөлбөр, журам, үнэмлэхийн загвар батлах тухай /Автотээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолооч бэлтгэх, мэргэшил дээшлүүлэх сургалтын хөтөлбөр/ 161/229 2010-05-07
41 1 дүгээр хавсралт- ИНД-11 ”Дүрэм боловсруулах, дүрмийн шаардлагаас чөлөөлөх” 160 2010-05-07
42 2 дугаар хавсралт- ИНД-39 “Нислэгт тэнцэх чадварын удирдамж” 160 2010-05-07
43 3 дугаар хавсралт- ИНД – 47 “Агаарын хөлгийн бүртгэл, таних тэмдэг” 160 2010-05-07
44 4 дүгээр хавсралт- ИНД -67 “Иргэний нисэхийн эрүүл мэндийн стандарт, гэрчилгээ” 160 2010-05-07
45 5 дугаар хавсралт- ИНД-73 “Тусгай зориулалтаар ашиглах агаарын зай” 160 2010-05-07
46 6 дугаар хавсралт- ИНД-77 “Нам өндрийн нислэгт саад учруулах барилга байгууламж болон үйл ажиллагаа” 160 2010-05-07
47 7 дугаар хавсралт- ИНД - 92 “Аюултай ачаа тээвэрлэх” 160 2010-05-07
48 8 дугаар хавсралт- ИНД - 95 “Хэрэглэлийн нислэгийн журмаар буултын ойртолт үйлдэх ба сансрын навигаци ашиглах” 160 2010-05-07
49 9 дүгээр хавсралт- ИНД-101 Хүнгүй нисдэг төхөөрөмж болон автожир - үйл ажиллагаа 160 2010-05-07
50 10 дугаар хавсралт- ИНД-103 Хэт хөнгөн агаарын хөлөг - үйл ажиллагаа 160 2010-05-07
51 11 дүгээр хавсралт- ИНД - 104 Планерын үйл ажиллагаа 160 2010-05-07
52 12 дугаар хавсралт- ИНД - 105 Шүхрийн үйл ажиллагаа 160 2010-05-07
53 13 дугаар хавсралт- ИНД-106 Дельтапланы үйл ажиллагаа 160 2010-05-07
54 14 дүгээр хавсралт- ИНД -115 “Сонирхогчийн нислэгийн үйл ажиллагаа, гэрчилгээжүүлэлт” 160 2010-05-07
55 15 дугаар хавсралт- ИНД-129 “Гадаадын агаарын тээвэрлэгчийг гэрчилгээжүүлэх” 160 2010-05-07
56 16 дугаар хавсралт- ИНД-131 Агаарын хөлгийн түрээс 160 2010-05-07
57 17 дугаар хавсралт- ИНД-133 “Нисдэг тэрэгний дүүжин тээвэрлэлт” 160 2010-05-07
58 18 дугаар хавсралт- ИНД - 137 “Хөдөө аж ахуйн зориулалттай агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа, гэрчилгээжүүлэлт” 160 2010-05-07
59 19 дүгээр хавсралт- ИНД - 144 “Нисэхийн хангамжийн байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт” 160 2010-05-07
60 20 дугаар хавсралт- ИНД- 149 “Нисэх клуб , гэрчилгээжүүлэлт” 160 2010-05-07
61 21 дүгээр хавсралт- ИНД-157 “Аэродром байгуулах, өөрчлөх, ашиглалтаас хасах” 160 2010-05-07
62 22 дугаар хавсралт- ИНД - 174 “Нисэхийн цаг уурын үйлчилгээний байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт” 160 2010-05-07
63 23 дугаар хавсралт- ИНД- 329 “Тээвэрлэлтийн гэрээ” 160 2010-05-07
64 24 дүгээр хавсралт- ИНД - 331 “Зорчигчдын бүртгэл” 160 2010-05-07
65 25 дугаар хавсралт- ИНД - 337 “Ачаа тээвэр зуучлалын байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт” 160 2010-05-07
66 2 дугаар хавсралт- ИНД-140 “Нисэхийн аюулгүй байдлын үйлчилгээний байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт” 211 2010-05-07
67 3 дугаар хавсралт- ИНД–148 “Агаарын хөлөгт хамаарах бүтээгдэхүүн, эд анги үйлдвэрлэгч байгууллагыг гэрчилгээжүүлэх” 211 2010-05-07
68 Төмөр замаар аюултай ачаа тээвэрлэх, ачиж буулгах, хадгалах журам 130/190 2010-04-29
69 Авто үйлчилгээний байгууллагад ангилал тогтоох журам, гэрчилгээний загвар/ ЗТБХБС-ын 2011 оны 278 дугаар тушаалаар өөрчлөлт орсон 128 2010-04-29
70 1 дүгээр хавсралт- ИНД-13 “Зөрчлийг шалгах” 111 2010-04-16
71 2 дугаар хавсралт- ИНД-21 “Агаарын хөлөгт хамаарах бүтээгдэхүүн, эд анги, гэрчилгээжүүлэлт”/ 111 2010-04-16
72 3 дугаар хавсралт- ИНД-43 “Техник үйлчилгээний ерөнхий дүрэм”/ 111 2010-04-16
73 4 дүгээр хавсралт- ИНД-61 “Нисгэгчийн үнэмлэх, зэрэглэл”/ 111 2010-04-16
74 5 дугаар хавсралт- ИНД-63 “Нисгэгчээс бусад нисгэх багийн гишүүдийн үнэмлэх, зэрэглэл” 111 2010-04-16
75 7 дугаар хавсралт- ИНД-66 “Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний ажилтны үнэмлэх, зэрэглэл” 111 2010-04-16
76 8 дугаар хавсралт- ИНД-71 “Агаарын зайг тогтоох” 111 2010-04-16
77 9 дүгээр хавсралт- ИНД-75“ Агаарын навигацийн үйлчилгээний зайчлалын стандарт 111 2010-04-16
78 10 дугаар хавсралт- ИНД-135 “Агаарын тээврийн үйл ажиллагаа- багтаамж багатай онгоц, нисдэг тэрэг” 111 2010-04-16
79 11 дүгээр хавсралт- ИНД-138 “Эрэн хайх, авран туслах үйл ажиллагаа” 111 2010-04-16
80 12 дугаар хавсралт- ИНД-141 “Иргэний нисэхийн сургалтын байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт” 111 2010-04-16
81 13 дугаар хавсралт- ИНД-145 “Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт” 111 2010-04-16
82 14 дүгээр хавсралт- ИНД-183 “Иргэний нисэхийн итгэмжлэгдсэн шалгагч” 111 2010-04-16
83 15 дугаар хавсралт- ИНД-203 “Агаарын хөлгийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах” 111 2010-04-16
84 1 дүгээр хавсралт- ИНД-91 “Нислэгийн үйл ажиллагааны ерөнхий дүрэм” 112 2010-04-16
85 2 дугаар хавсралт- ИНД-119 “Агаарын тээвэрлэгч- гэрчилгээжүүлэлт” 112 2010-04-16
86 3 дугаар хавсралт- ИНД -121 “Агаарын тээврийн үйл ажиллагаа – багтаамж ихтэй онгоц” 112 2010-04-16
87 Автозам, замын байгууламжийг хаах, чиглэл өөрчлөх, тээврийн хэрэгслийн тэнхлэгийн даацад хязгаарлалт хийх журам 80 2010-03-23
88 1 дүгээр хавсралт- ИНД-139 “Аэродромын гэрчилгээжүүлэлт, үйл ажиллагаа 78 2010-03-22
89 1 дүгээр хавсралт- ИНД - 171 “Агаарын навигацийн үйлчилгээний техникийн байгууллага- үйл ажиллагаа ба гэрчилгээжүүлэлт” 75 2010-03-22
90 2 дугаар хавсралт- ИНД-175 “Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт" 78 2010-03-22
91 2 дугаар хавсралт- ИНД-172 “Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээний байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт” 75 2010-03-22
92 Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэх этгээдийг сонгон шалгаруулах журам 06 2010-01-12
93 Химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох, импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх болон үйлдвэрлэх, худалдах 334/104 2009-11-16
94 Тарифт цалингийн жишиг шинэчлэн батлах тухай 263 2009-09-25
95 Автотээврийн хэрэгслээр ачаа, зорчигч тээвэрлэх дүрэм 201 2009-08-04
96 Автотээврийн хэрэгслээр хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд аюул, хохирол учруулж болзошгүй ачаа тээвэрлэх журам 188 2009-07-22
97 Төмөр замаар ачаа тээвэрлэх журам 88 2008-05-27
98 Төмөр замын техник ашиглалтын дүрэм 63 2008-04-04
99 3 дугаар хавсралт- ИНД–321 Статистикийн мэдээлэл 42 2008-02-29
100 Норм дүрэм батлах тухай-"Авто замын уур амьсгал, гео техникийн нөхцөл" БНБД/АЗУАГ 2.01.01-2004/ 22 2004-11-15
101 Улс хоорондын ачаа, зорчигч тээвэрлэлтийг автотээврийн хэрэгслээр гүйцэтгэх журам 28/39 2004-02-10
102 Автомашины 100 км гүйлтэд зарцуулах шатахуун зарцуулалтын жишиг норм, Автомашин шатахуун зарцуулалтын жишиг нормыг нэмэглдүүлэх болон бууруулах нөхцөл, Автомашин шатахуун зарцуулалтын нормыг тооцох заавар, Автомашины эдэлгээний нөөцийн доод хязгаарын ... 19 2004-01-29
103 5 дугаар хавсралт- ИНД-109 Ачаа тээвэр зуучлагчийн аюулгүй байдлын хөтөлбөр 353 2002-12-20
104 14 дүгээр хавсралт ИНД-313 Гадаадын агаарын тээвэрлэгчийн үйлдэх захиалгат нислэг 353 2002-12-20
105 15 дугаар хавсралт- ИНД-307 Захиалгат нислэгийн зөвшөөрөл 353 2002-12-20
106 10 дугаар хавсралт- ИНД-301 Ачааны агаарын тээвэрлэгчид эрх олгох 261 2002-03-12
107 11 дүгээр хавсралт- ИНД-303 Агаарын тээвэрлэгчийн даатгал 261 2002-03-12
108 6 дугаар хавсралт- ИНД-108 “Агаарын тээвэрлэгчийн аюулгүй байдлын хөтөлбөр” 261 2002-03-12
109 6 дугаар хавсралт- ИНД-108 “Агаарын тээвэрлэгчийн аюулгүй байдлын хөтөлбөр” 261 2002-03-12
110 “Авто зам, замын байгууламжийн засвар өөрчлөлтийн талаарх журмыг батлах тухай 106 2000-11-28
111 Троллейбусны техник ашиглалтын дүрэм 89/A/55 1999-04-23
112 Иргэний агаарын хөлгөөр тээвэр хийх дүрэм 159 1998-06-25

2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.