Стандарт
Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
1 Төмөр зам, далай ашиглалт ба усан замын тээврийн стандартчиллын техникийн хорооны бүрэлдэхүүн А/147 2015-05-15 Татах
2 Иргэний нисэхийн стандартчиллын техникийн хорооны бүрэлдэхүүн А/147 2015-05-15 Татах
3 Тээврийн стандартчиллын техникийн хорооны гишүүд А/147 2015-05-15 Татах
4 Авто замын стандартчиллын дэд хорооны бүрэлдэхүүн А/147 2015-05-15 Татах
5 Тээврийн /ТХ-15/ техникийн хорооны 2015-2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө А/147 2015-05-15 Татах
6 Авто замын техникийн дэд хорооны 2015-2016 оны төлөвлөгөө А/147 2015-05-15 Татах

2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.