Захирамжид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДЫН ЗАХИРАМЖ

2012 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр                             Дугаар 104                                          Улаанбаатар хот

Захирамжид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

1. Засгийн газрын бүтэц, бүрэлдэхүүн өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан "Зохицуулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай" Ерөнхий сайдын 2004 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 147 дугаар захирамжийн 1 дугээр зүйлийн "- Эрүүл мэндийн дэд сайд;" гэсний дараа "-Зам, тээврийн яамнь[ Төрийн нарийн бичгийн дарга" гэж нэмсүгэй.

2. Мөн захирамжийн 1 дүгээр зүйлийн "Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын яамны Тээврийн бодлого, зохицуулалтын газрын дарга" гэснийг хассугай.

 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                       Н.АЛТАНХУЯГ


2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.