Үндэсний хорооны бүрэлдэхүүнийт батлах тухай

МОНГОЛ УЛСЬШ ЕРӨНХИЙ САЙДЫН ЗАХИРАМЖ

2012 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр                           Дугаар 82                                       Улаанбаатар хот

Үндэсний хорооны бүрэлдэхүүнийт батлах тухай

Газрын шинэтгэлийн үндэсний хорооны бүрэлдэхүүнийг дор дурдсанаар баталсугай:

Орлогч дарга   -Барилга, хот байгуулалтын сайд

Гишүүд:  -Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч;

              -Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дэд дарга;

              -Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн дэд сайд;

              -Сангийн дэд сайд;

              -Хууль зүйн дэд сайд;

              -Зам, тээврийн дэд сайд;

              -Уул уурхайн дэд сайд;

              -Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн дэд сайд (хөдөө аж ахуйн бодлого хариуцсан);

              -Эдийн засгийн хөгжлийн дэд сайд;

              -Эрчим хүчний дэд сайд;

              -Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын албаны дарга (зөвшилцсөнөөр);

              -Ашигт малтмалын газрын дарга;

              -Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын дарга;

              -Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын дэд дарга;

              -Төрийн өмчийн хорооны дэд дарга;

              -Шинжлэх ухааны академийн Газар зүйн хүрээлэнгийн Физик, газар зүйн секторын эрхлэгч;

              -Улсын Их Сургуулийн Газар зүй, геологийн сургуулийн дэд захирал;

              -Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн Агробиологийн сургуулийн Газрын менежментийн тэнхмийн эрхлэгч;

              -Монголын байгаль орчны иргэний зөвлөлийн тэргүүн (тохиролцсоноор);

              -Монголын газар зохион байгуулагчдын холбооны тэргүүн (тохиролцсоноор).

Нарийн бичгийн дарга -Ажлын албаны дарга. 

 


2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.