Ерөнхий сайдын захирамж
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
1 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай 9 2018-01-11 Татах
2 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай 7 2018-01-05 Татах
3 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай 4 2018-01-05 Татах
4 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 139 2017-09-18 Татах
5 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай /Иргэн Р.Батдэлгэр, “Цаглашгүй эрдэм” ХХК нарын нэхэмжлэлтэй захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай 135 2017-09-07 Татах
6 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 76 2017-05-03 Татах
7 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай 72 2017-04-25 Татах
8 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 55 2017-03-25 Татах
9 Зохион байгуулах хорооны бүрэлдэхүүн батлах тухай 52 2017-03-21 Татах
10 Зөвлөл байгуулах тухай 38 2017-02-15 Татах
11 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 34 2017-02-14 Татах
12 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 29 2017-01-31 Татах
13 Зөвлөл байгуулах тухай 18 2017-01-25 Татах
14 Бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай 16 2017-01-16 Татах
15 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 5 2017-01-12 Татах
16 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай 1 2017-01-03 Татах
17 Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай 138 2016-12-28 Татах
18 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 136 2016-12-22 Татах
19 Орон тооны бус зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай 87 2016-11-01 Татах
20 Гарын үсэг зурах эрх олгох тухай 81 2016-10-25 Татах
21 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 77 2016-10-24 Татах
22 Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай 71 2016-10-07 Татах
23 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 66 2016-09-30 Татах
24 Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай 63 2016-09-27 Татах
25 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 60 2016-09-14 Татах
26 Яам, Засгийн газрын агентлаг, зарим байгууллагын байршлыг тогтоох тухай 40 2016-08-22 Татах
27 Үүрэг хариуцуулах тухай 22 2016-07-25 Татах
28 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 69 2016-05-19 Татах
29 Гарын үсэг зурах эрх олгох тухай 67 2016-05-16 Татах
30 Эрүүл мэндийн үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг батлах тухай 37 2016-03-14 Татах
31 Гарын үсэг зурах эрх олгох тухай 31 2016-03-01 Татах
32 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 17 2016-01-21 Татах
33 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 6 2016-01-08 Татах
34 Үндэсний хорооны бүрэлдэхүүн ажиллах журмын шинэчлэн батлах тухай 247 2015-12-08 Татах
35 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 239 2015-11-30 Татах
36 Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай 216 2015-11-05 Татах
37 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай 212 2015-10-30 Татах
38 Үүрэг хариуцуулах тухай 166 2015-08-07 Татах
39 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 159 2015-07-23 Татах
40 Үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 155 2015-07-20 Татах
41 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай 64 2013-11-13
42 Ажлын хэсэг томилох тухай Монгол Улсын Засгийн газар болон Мянганы сорилтын корпорациар дамжуулан үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлж байгаа АНУ-ын Засгийн газар хоорондын "Мянганы сорилтын гэрээ"-ний дагуу АНУ-ын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар Монгол Улсад 65 2013-04-12 Татах
43 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 1. "Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулах тухай" Засгийн газрын 2013 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдрийн 123 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах, Замын-Үүд боомтын нэвтрүүлэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах 55 2013-04-04 Татах
44 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум, БНХАУ-ын Эрээн хотын хооронд суудлын автомашинаар зорчигч тээврийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа байдлыг судалж, үйлчилгээг олон улсын стандартад нийцүүлэх чиглэлээр авах арга хэмжээний талаар санал 54 2013-04-02 Татах
45 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 1.Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагч, цэцэрлэгийн хүүхэд багачуудын амь нас, эрүүл мэндийг зам, тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, замын хөдөлгөөний эрх зүйн мэдлэгийг олон нийтэд хүргэх бодлогын асуудлаар санал боловсруу 50 2013-03-22 Татах
46 Ажлын хэсэг шинэчлэн батлах тухай 1. Засгийн газрын бүтэц, бүрэлдэхүүн өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан Монгол Улс, Оросын Холбооны Улсын Засгийн газар хооронд байгуулах Төмөр замаар ачаа тээвэрлэх тарифын хэлэлцээрийн төслийг боловсруулах талаар Оросын талта 52 2013-03-22 Татах
47 Ажлын хэсэг байгуулах тухай - 26 2013-01-30 Татах
48 Захирамжид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 104 2012-12-28 Татах
49 Үндэсний хороо байгуулах тухай 84 2012-12-01 Татах
50 Ажлын хэсэг шинэчлэн батлах тухай 85 2012-12-01 Татах
51 Үндэсний хорооны бүрэлдэхүүнийт батлах тухай 82 2012-11-30 Татах
52 Дүрэм батлах тухай 75 2012-11-26 Татах
53 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 65 2012-11-13
54 Ажлын хэсэг байгуулах тухай - Монгол, Оросын харилцааны зарим асуудлыг судлан санал боловсруулах, холбогдох арга хэмжээ авах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг дор дурдсан бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай: 59 2012-11-08
2018 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.