Ерөнхий сайдын захирамж
Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
1 Аж үйлдвэрийн бодлогын зөвлөл байгуулах тухай 200 2018-12-10 Татах
2 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 196 2018-12-06 Татах
3 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай /Жуулчин монгол наадам нэхэмжлэлтэй/ 194 2018-12-04 Татах
4 Гарын үсэг зурах эрх олгох тухай / Авто замын оон улсын зорчигч болон ачаа тээвэрлэх тухай МУЗГ, Унгар Улсын ЗГХХ 183 2018-11-14 Татах
5 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Замын-Үүдийн чөлөөт бүсэд БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр баригдсан цэвэр, бохир усны барилга байгууламж, 90МВт-ын хүчин чадал бүхий дулааны станцыг хүлээн авах/ 179 2018-11-02 Татах
6 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замыг барьж байгуулах, эдийн засгийн үндэслэл, холбогдох тооцоо, судалгааг боловсруулах / 176 2018-10-26 Татах
7 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Тавантолгой-Зүүнбаян, Зүүнбаян-Ханги чиглэлийн төмөр замыг барьж байгуулах, эдийн засгийн үндэслэл, холбогдох тооцоо, судалгааг боловсруулах / 175 2018-10-26 Татах
8 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /”Улаанбаатар хотын Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудал”-ын үйл ажиллагааг эхлүүлж, ашиглалтад оруулахад тулгамдаж байгаа асуудлыг судалж, шийдвэрлүүлэх/ 166 2018-10-02 Татах
9 Гарын үсэг зурах эрх олгох тухай /Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн Загастайн давааны 67км авто зам барих төслийн Тусгайлсан зээлийн хэлэлцээр/ 158 2018-09-14 Татах
10 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /УБ хотын төвлөрөлийг сааруулах, агаарын бохирдлыг бууруулах, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зорилгоор дагуул хот байгуулах үүрэг бүхий/ 149 2018-08-29 Татах
11 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /“Чингис хаан” ОУ-ын нисэх буудлын 2018 оны эхний хагас жилийн тайланд үндэслэн хөрөнгийн тооллого хийх/ 142 2018-08-14 Татах
12 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Концессийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн явцад дүгнэлт хийж, цаашид авах арга хэмжээний талаар санал боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг/ 109 2018-06-11 Татах
13 Зохион байгуулах хорооны бүрэлдэхүүн батлах тухай /”Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг хамт олонд түшиглэн сэргээн засах 4 дүгээр Конгресс”-ийг удирдан зохицуулах үүрэг бүхий/ 107 2018-06-05 Татах
14 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /МУ-д ОУ-ын хуурай боомт байгуулах эрх зүйн үндсийг бүрдүүлэх/ 104 2018-05-23 Татах
15 Улсын үзлэг зохион байгуулах тухай /Үндэсний стандартын баримт бичиг/ 97 2018-05-14 Татах
16 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Монголын эдийн засгийн чуулган-2018 арга хэмжээг зохион байгуулах 70 2018-04-17 Татах
17 Гамшиг, галын аюулгүй байдлыг хангуулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 68 2018-04-06 Татах
18 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 38 2018-03-06 Татах
19 ”Монгол, Оросын санаачлага-2018” нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах үүрэг бүхий Дэд ажлын хэсэг 24 2018-02-08 Татах
20 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай 9 2018-01-11 Татах
21 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай 7 2018-01-05 Татах
22 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай 4 2018-01-05 Татах
23 Сахилга хариуцлага дэг журмыг чангатгах тухай албан даалгаваV 01 2017-10-26 Татах
24 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 139 2017-09-18 Татах
25 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай /Иргэн Р.Батдэлгэр, “Цаглашгүй эрдэм” ХХК нарын нэхэмжлэлтэй захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай 135 2017-09-07 Татах
26 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 76 2017-05-03 Татах
27 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай 72 2017-04-25 Татах
28 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 55 2017-03-25 Татах
29 Зохион байгуулах хорооны бүрэлдэхүүн батлах тухай 52 2017-03-21 Татах
30 Зөвлөл байгуулах тухай 38 2017-02-15 Татах
31 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 34 2017-02-14 Татах
32 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 29 2017-01-31 Татах
33 Зөвлөл байгуулах тухай 18 2017-01-25 Татах
34 Бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай 16 2017-01-16 Татах
35 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 5 2017-01-12 Татах
36 Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч томилох тухай 1 2017-01-03 Татах
37 Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай 138 2016-12-28 Татах
38 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 136 2016-12-22 Татах
39 Орон тооны бус зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай 87 2016-11-01 Татах
40 Гарын үсэг зурах эрх олгох тухай 81 2016-10-25 Татах
41 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 77 2016-10-24 Татах
42 Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай 71 2016-10-07 Татах
43 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 66 2016-09-30 Татах
44 Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай 63 2016-09-27 Татах
45 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 60 2016-09-14 Татах
46 Яам, Засгийн газрын агентлаг, зарим байгууллагын байршлыг тогтоох тухай 40 2016-08-22 Татах
47 Үүрэг хариуцуулах тухай 22 2016-07-25 Татах
48 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 69 2016-05-19 Татах
49 Гарын үсэг зурах эрх олгох тухай 67 2016-05-16 Татах
50 Эрүүл мэндийн үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг батлах тухай 37 2016-03-14 Татах
51 Гарын үсэг зурах эрх олгох тухай 31 2016-03-01 Татах
52 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 17 2016-01-21 Татах
53 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 6 2016-01-08 Татах
54 Үндэсний хорооны бүрэлдэхүүн ажиллах журмын шинэчлэн батлах тухай 247 2015-12-08 Татах
55 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 239 2015-11-30 Татах
56 Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай 216 2015-11-05 Татах
57 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн шинэчлэн батлах тухай 212 2015-10-30 Татах
58 Үүрэг хариуцуулах тухай 166 2015-08-07 Татах
59 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 159 2015-07-23 Татах
60 Үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 155 2015-07-20 Татах
61 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай 64 2013-11-13
62 Ажлын хэсэг томилох тухай Монгол Улсын Засгийн газар болон Мянганы сорилтын корпорациар дамжуулан үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлж байгаа АНУ-ын Засгийн газар хоорондын "Мянганы сорилтын гэрээ"-ний дагуу АНУ-ын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар Монгол Улсад 65 2013-04-12 Татах
63 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 1. "Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангуулах тухай" Засгийн газрын 2013 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдрийн 123 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах, Замын-Үүд боомтын нэвтрүүлэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг зохион байгуулах 55 2013-04-04 Татах
64 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум, БНХАУ-ын Эрээн хотын хооронд суудлын автомашинаар зорчигч тээврийн үйлчилгээ үзүүлж байгаа байдлыг судалж, үйлчилгээг олон улсын стандартад нийцүүлэх чиглэлээр авах арга хэмжээний талаар санал 54 2013-04-02 Татах
65 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 1.Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагч, цэцэрлэгийн хүүхэд багачуудын амь нас, эрүүл мэндийг зам, тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, замын хөдөлгөөний эрх зүйн мэдлэгийг олон нийтэд хүргэх бодлогын асуудлаар санал боловсруу 50 2013-03-22 Татах
66 Ажлын хэсэг шинэчлэн батлах тухай 1. Засгийн газрын бүтэц, бүрэлдэхүүн өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан Монгол Улс, Оросын Холбооны Улсын Засгийн газар хооронд байгуулах Төмөр замаар ачаа тээвэрлэх тарифын хэлэлцээрийн төслийг боловсруулах талаар Оросын талта 52 2013-03-22 Татах
67 Ажлын хэсэг байгуулах тухай - 26 2013-01-30 Татах
68 Захирамжид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 104 2012-12-28 Татах
69 Үндэсний хороо байгуулах тухай 84 2012-12-01 Татах
70 Ажлын хэсэг шинэчлэн батлах тухай 85 2012-12-01 Татах
71 Үндэсний хорооны бүрэлдэхүүнийт батлах тухай 82 2012-11-30 Татах
72 Дүрэм батлах тухай 75 2012-11-26 Татах
73 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 65 2012-11-13
74 Ажлын хэсэг байгуулах тухай - Монгол, Оросын харилцааны зарим асуудлыг судлан санал боловсруулах, холбогдох арга хэмжээ авах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг дор дурдсан бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай: 59 2012-11-08

2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.