Засгийн газрын тогтоол
Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
1 Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах, ажлын байрны төлбөрөөс чөлөөлөх тухай 78 2019-02-20 Татах
2 Журам хүчингүй болгосонд тооцох тухай /2016 оны 103 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт “Олон улсын болон улсын чанартай авто зам, замын байгууламжаар зорчиж байгаа тээврийн хэрэгслээс төлбөр авах журам” / 71 2019-02-13 Татах
3 Засгийн газрын 2018 оны 388 дугаар тогтоолын хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 46 2019-01-30 Татах
4 Засгийн газрын 2013 оны 317 дугаар тогтоолын хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 48 2019-01-30 Татах
5 2019 оныг “Эх оронч худалдан авалтын жил” болгох тухай 59 2019-01-30 Татах
6 Хэлэлцээр батлах тухай /Авто замаар олон улсын зорчигч болон ачаа тээвэрлэх тухай МУЗГ, Унгар Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр/ 42 2019-01-23 Татах
7 Журам батлах тухай /”Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох тайлан гаргах” 37 2019-01-23 Татах
8 Журам батлах тухай /”Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн мэргэшлийн түвшинг үнэлэх ” 38 2019-01-23 Татах
9 Журам батлах тухай /”Стратеги төлөвлөгөө, боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах” 36 2019-01-23 Татах
10 Хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн батлах тухай 24 2019-01-16 Татах
11 2019 оныг “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээний жил” болгох тухай 23 2019-01-16 Татах
12 “Үндсэний хөтөлбөр батлах тухай” Засгийн газрын 2007 оны 175 дугаар тогтоолын хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 13 2019-01-09 Татах
13 Засгийн газрын 2010 оны 289 дугаар тогтоолын хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 14 2019-01-09 Татах
14 Жагсаалт батлах тухай / МУ-ын 2019 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл, арга хэмжээ/ 388 2018-12-26 Татах
15 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 386 2018-12-19 Татах
16 Журам батлах тухай /Төрийн албан хаагчид нэмэгдэл олгох тухай/ 382 2018-12-19 Татах
17 Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө батлах тухай 384 2018-12-19 Татах
18 Журам батлах тухай /Тусгай зориулалтын авто зам, замын байгууламж барих, ашиглах журам 379 2018-12-12 Татах
19 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай /Нүүрс тээвэрлэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай/ 363 2018-11-28 Татах
20 Журам батлах тухай /Гамшгаас хамгаалах улсын албадыг шинэчлэн байгуулах тухай/ 347 2018-11-21 Татах
21 Концессын гэрээ байгуулах зөвшөөрөл олгох тухай /”Зорчигчийн хоол бэлтгэх зориулалт бүхий Катерингийн барилгыг барьж, үйлчилгээ үзүүлэх төсөл”/ 331 2018-10-31 Татах
22 Концессын гэрээ байгуулах зөвшөөрөл олгох, тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай /”Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын Тавантолгой-Барууннаран чиглэлийн 32 км авто замын төслөөс “Цагаандэл уул” хилийн боомт хүртэлх 270 км авто зам барих төсөл”/ 330 2018-10-31 Татах
23 Концессын гэрээ байгуулах зөвшөөрөл олгох, тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай /”Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн 250 км хүнд даацын хатуу хучилттай авто зам төсөл”/ 329 2018-10-31 Татах
24 Төрөөс баримтлах бодлого батлах тухай /Автотээврийн салбарт/ 321 2018-10-24 Татах
25 Улаанбаатар-Дархан чиглэлийн авто замын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 284 2018-09-05 Татах
26 ТӨРИЙН АЛБАНЫ САХИЛГА ХАРИУЦЛАГА, ДЭГ ЖУРМЫГ ЧАНГАТГАХ ТУХАЙ 258 2018-08-22 Татах
27 Төрийн зарим албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишгийг шинэчлэн тогтоох тухай 264 2018-08-22 Татах
28 Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын төслийг эрчимжүүлэх тухай 242 2018-08-08 Татах
29 Шивээхүрэн-Сэхэ хилийн боомтын төмөр замын талаар авах арга хэмжээний тухай 232 2018-08-01 Татах
30 Төлөвлөгөө батлах тухай /Монгол Улсын нэгдэн орсон далайн салбарын гэрээ, конвенцыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө/ 201 2018-06-27 Татах
31 Концессын гэрээ хүчин төгөлдөр болох нөхцөл биелүүлэх хугацааг сунгах эрх олгох тухай 200 2018-06-27 Татах
32 Төрийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай 138 2018-05-23 Татах
33 Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай /2013 оны 317 дугаар тогтоолын 10 дахь хэсэгт/ 139 2018-05-23 Татах
34 Хэлэлцээр батлах тухай /Агаарын харилцааны тухай МУЗГ, Мьянмарын Холбооны Бүгд Найрамдах Улсын ЗГ хоорондын хэлэлцээр/ 151 2018-05-23 Татах
35 Хэлэлцээр батлах тухай /Агаарын харилцааны тухай МУЗГ, Камбожын Вант Улсын ЗГ хоорондын хэлэлцээр/ 152 2018-05-23 Татах
36 Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудлын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 150 2018-05-23 Татах
37 Төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд байгуулах тухай//Зүүн баян төмөр зам ХХК/ 153 2018-05-23 Татах
38 Зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх авто замын төслийн санхүүжилтийн талаар авах арга хэмжээний тухай 133 2018-05-16 Татах
39 Нийслэлийн нийтийн тээвэрт байгаль орчинд ээлтэй, цахилгаан автобус нэвтрүүлэх туршилт хийх тухай 122 2018-05-02 Татах
40 "Ерөнхий зориулалтын нисэхийг хөгжүүлэх хөтөлбөр" 120 2018-05-02 Татах
41 Монгол улсын Хөгжлийн Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг томилох тухай 113 2018-04-30 Татах
42 Авто зогсоолын цогцолбор төсөл хэрэгжүүлэх тухай 101 2018-04-18 Татах
43 Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах, ажлын байрны төлбөрөөс чөлөөлөх тухай 72 2018-03-14 Татах
44 Яамдын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт батлах тухай 55 2018-02-22 Татах
45 Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого батлах тухай 42 2018-02-06 Татах
46 Агаарын бохирдлыг бууруулах зарим арга хэмжээний тухай 43 2018-02-06 Татах
47 2018 оныг "Хариуцлагын жил" болгон зарлах тухай 32 2018-01-31 Татах
48 /”Үйлдвэржилт 21:100” үндэсний хөтөлбөр батлах тухай 36 2018-01-31 Татах
49 Төрийн мэдээллийн нэгдсэн сүлжээг ашиглах журам 30 2018-01-31 Татах
50 Газрын тос боловсруулах үйлдвэр барих төслийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын талаар авах арга хэмжээний тухай 21 2018-01-24 Татах
51 Тогтоол хүчингүй болсонд тооцох тухай 6 2018-01-04 Татах
52 Газрын тос боловсруулах үйлдвэр барих төслийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2 2018-01-03 Татах
53 Зураг төсвийн ажил гүйцэтгүүлэх тухай 250 2017-09-13 Татах
54 Орон сууц хувьчлах тухай /Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь “Шилжүүлэн ачих цогцолбор-1-ийн” бүрэлдэхүүн хэсэг болох 60 айлын орон сууцны хувьчлалын тухай/ 245 2017-09-07 Татах
55 Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай 243 2017-08-31 Татах
56 Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай 222 2017-08-09 Татах
57 Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай 225 2017-08-09 Татах
58 Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 178 2017-06-20 Татах
59 Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай 166 2017-06-14 Татах
60 Журам батлах тухай 165 2017-06-09 Татах
61 Журам батлах тухай ( Гадаадын арбитр болон гадаад улсын шүүхэд маргаан үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх, маргааныг хэлэлцээний замаар шийдвэрлэх, маргаан үүссэн тохиолдолд баримтлах журам) 160 2017-06-07 Татах
62 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 150 2017-05-24 Татах
63 Ажиллах хүч, мэргэжилтний тухай 145 2017-05-17 Татах
64 Хөрөнгө гаргах тухай 140 2017-05-10 Татах
65 Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай 132 2017-05-02 Татах
66 Ажиллах хүч, мэргэжилтний тухай 125 2017-04-19 Татах
67 Төмөр замын шугамын чиг тогтоох тухай 126 2017-04-19 Татах
68 Журам батлах тухай 111 2017-04-12 Татах
69 Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай (Элэг бүтэн Монгол) 112 2017-04-12 Татах
70 Улаанбаатар хотын Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудлын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 105 2017-03-29 Татах
71 Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай 99 2017-03-20 Татах
72 Хөтөлбөр батлах тухай 98 2017-03-20 Татах
73 Тогтоол хүчингүй болгох тухай 96 2017-03-20 Татах
74 Концессоор хэрэгжүүлэх авто замын төслүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 84 2017-03-15 Татах
75 Журам шинэчлэн батлах тухай 57 2017-02-15 Татах
76 УИХ-ын тогтоолын хэрэгжилтийг хангах тухай 42 2017-02-01 Татах
77 Засгийн газрын комисс, хороо, үндэсний зөвлөл, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүний тухай 27 2017-01-25 Татах
78 Үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай 29 2017-01-25
79 Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай 26 2017-01-23 Татах
80 Төмөр замын шугамын чиг тогтоох тухай 10 2017-01-11 Татах
81 Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 207 2016-12-28 Татах
82 Автотээврийн хэрэгслийг техникийн хяналтын үзлэгт оруулах давтамж, оношилгооны төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай 213 2016-12-28 Татах
83 УИХ-ын тогтоолын хэрэгжилтийг хангах тухай 219 2016-12-28 Татах
84 Хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 192 2016-12-21 Татах
85 "Гудамж" төслийн нэгжийг татан буулгаж, "Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц" төслийг баталж, төсөл хэрэгжүүлэх нэгж байгуулах тухай 196 2016-12-21 Татах
86 Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн хугацааг сунгах, зөвшөөрөл олгох, ажлын байрны төлбөрөөс чөлөөлөх тухай 201 2016-12-21 Татах
87 Төсөл хэрэгжүүлэх тухай 180 2016-12-07 Татах
88 Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай 121 2016-10-26
89 Гамшгаас хамгаалах улсын албадыг шинэчлэн байгуулах тухай 97 2016-09-21 Татах
90 Засгийн газар хоорондын комиссуудын Монголын хэсгийн удирдах бүрэлдэхүүний тухай 88 2016-09-17 Татах
91 Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай/Шинжлэх ухаан технологийн үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүн/ 89 2016-09-14 Татах
92 Ерөнхий хувь нийлүүлэгчийг томилох тухай/УБТЗ ХНН/ 84 2016-09-07 Татах
93 Зарим яамдын үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр батлах тухай 81 2016-09-07 Татах
94 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай/Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөл/ 70 2016-08-31 Татах
95 Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай 54 2016-08-24 Татах
96 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 36 2016-08-17 Татах
97 Монгол улсын 2016 оны төсөвт тодотгол хийж дуусах хүртлэх хугацаанд авах зарим арга хэмжээний тухай 38 2016-08-07 Татах
98 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 13 2016-08-03 Татах
99 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 22 2016-08-03 Татах
100 Яамдын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаар батлах тухай 3 2016-07-27 Татах
101 Засгийн газрын агентлагийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 4 2016-07-27 Татах
102 Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 1 2016-07-27 Татах
103 Хуваарь шинэчлэн батлах тухай 5 2016-07-27 Татах
104 Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2017 оны төсвийн хязгаарыг батлах тухай 346 2016-06-28 Татах
105 Жагсаалт батлах тухай/АСЕМ уулзалт/ 349 2016-06-28 Татах
106 Төв, суурин газрын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай 338 2016-06-20 Татах
107 Авто замын барилгын ажлын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 306 2016-06-06 Татах
108 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах талбайн солбицол батлах 305 2016-06-06 Татах
109 Журам батлах тухай/Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам/ 249 2016-05-09 Татах
110 Тогтоол, тогтоолын хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 239 2016-05-02 Татах
111 Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай 231 2016-04-25 Татах
112 Үл хөдлөх хөрөнгийг балансааас балансад шилжүүлэх тухай 191 2016-04-04 Татах
113 Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 154 2016-03-14 Татах
114 Төмөр замын шугамын чигийг тогтоох тухай 146 2016-03-07 Татах
115 Монгол улсад 2016-2018 онд зохион байгуулах олон улсын томоохон хурал, чуулган, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай 124 2016-02-29 Татах
116 Журам батлах, төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай 103 2016-02-15 Татах
117 Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох журам 29 2016-01-11 Татах
118 Таван толгой-Гашуун сухайт чиглэлийн авто замын санхүүжилтийн тухай 449 2015-11-16 Татах
119 Ажлаас чөлөөлөх тухай 437 2015-11-02 Татах
120 Зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх авто замын ажлын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 429 2015-11-02 Татах
121 Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай /Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн зохицуулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн/ 433 2015-11-02 Татах
122 Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай 398 2015-10-05 Татах
123 Концессын гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 327 2015-08-10 Татах
124 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангуулж, биелэлтийг зохион байгуулах үүрэг бүхий Онцгой комисс байгуулах тухай 307 2015-07-27 Татах
125 Хэлэлцээр батлах тухай 276 2015-07-07 Татах
126 Төв, суурийн газрын 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай 293 2015-07-07 Татах
127 Хөдөө аж ахуйн салбарын 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах зарим арга хэмжээний тухай 292 2015-07-07 Татах
128 Аргачлал батлах тухай 288 2015-07-07 Татах
129 Тогтоолд нэмэлт оруулах тухай 277 2015-07-07 Татах
130 Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2016 оны төсвийн хязгаарыг батлах тухай 262 2015-06-29 Татах
131 Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай 233 2015-06-08 Татах
132 Монгол Улсын 2015 төсвийг хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 230 2015-06-08 Татах
133 Далайн тээврийн хамтарсан компани байгуулах тухай 180 2015-05-11 Татах
134 Хэлэлцээр батлах тухай 179 2015-05-11 Татах
135 Суудлын автомашины ашиглалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 184 2015-05-11 Татах
136 Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай 165 2015-04-27 Татах
137 Үндэсний хөтөлбөрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 128 2015-04-06 Татах
138 Эдийн засгийн хүндрэлээс гарах арга хэмжээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нарийвчилсан төлөвлөгөө батлах тухай 116 2015-03-30 Татах
139 "Богдхан" төмөр зам болон "Улаанбаатар" холимог тээврийн ложистик төвийг барьж байгуулах талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 110 2015-03-23 Татах
140 Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 111 2015-03-23 Татах
141 Монгол Улсын 2015 оны төсвийн хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай 109 2015-03-23 Татах
142 Иргэний нисэхийн салбарт хэрэглэх хэмжлийн нэгжийн тухай 90 2015-03-09 Татах
143 МИАТ ТӨХК-ийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 54 2015-02-09 Татах
144 Худалдан авах ажиллагааны газраас хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай 42 2015-02-02 Татах
145 Гадаадаас 2015 онд авах ажиллах хүч, мэргэжилтний эзлэх хувийг тогтоох тухай 2 2015-01-07 Татах
146 Төрийн жинхэнэ албан хаагчид нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам 405 2014-12-30 Татах
147 Яамдын үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр батлах тухай 402 2014-12-30 Татах
148 АВТО ЗАМЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТАЛААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 237 2014-07-28
149 ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН 2014-2015 ОНЫ ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ ХАНГАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 241 2014-07-28
150 АВТО ЗАМЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 230 2014-07-16
151 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 222 2014-07-09
152 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХҮНДЭТ ӨРГӨМЖЛӨЛӨӨР ШАГНАХ ТУХАЙ 213 2014-07-02
153 ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН АВАХ ТУХАЙ 207 2014-06-28
154 МОНГОЛ УЛСЫН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БИЕЛЭЛТИЙГ ХАНГАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 209 2014-06-28
155 ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ НАРЫН 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ХЯЗГААРЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ 204 2014-06-25
156 ЖАГСААЛТ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ 191 2014-06-14
157 КОНЦЕССЫН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ 187 2014-06-12
158 АВТО ЗАМЫН ЗАСВАР, АРЧЛАЛТЫН АЖЛЫН ТАЛААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 184 2014-06-07
159 АВТО ЗАМЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТАЛААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 185 2014-06-07
160 ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН АВАХ ТУХАЙ 171 2014-05-31
161 ТӨСВИЙГ ХЭМНЭЛТИЙН ГОРИМД ШИЛЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 147 2014-05-10
162 КОНЦЕССЫН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ 154 2014-05-10
163 ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦААГ СУНГАХ ТУХАЙ 106 2014-03-28
164 ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН АВАХ ТУХАЙ 107 2014-03-28
165 ХАМТАРСАН КОМПАНИ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 91 2014-03-21
166 ТАТВАР ТӨЛӨХ ХУГАЦААГ СУНГАХ ТУХАЙ 94 2014-03-21
167 ТӨМӨР ЗАМЫН ШУГАМЫН ЧИГ ТОГТООХ ТУХАЙ 81 2014-03-14
168 ҮЗҮҮЛЭЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ 68 2014-02-28
169 КОНЦЕССЫН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОХ ТУХАЙ 69 2014-02-28
170 БООМТЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 44 2014-02-21
171 ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 48 2014-02-21
172 ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН АВАХ, АЖЛЫН БАЙРНЫ ТӨЛБӨРӨӨС ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ 53 2014-02-21
173 ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 54 2014-02-21
174 ДОТООДЫН ҮЙЛДВЭРЛЭГЧДИЙГ ДЭМЖИХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 18 2014-01-28
175 ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 23 2014-01-28
176 УЛСЫН ТӨСВИЙН 2013 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗАРИМ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛБӨРИЙГ БАТАЛГААЖУУЛАХ ТУХАЙ 26 2014-01-28
177 АВТО ЗАМЫН ЗАСВАР, АРЧЛАЛТЫН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 4 2014-01-11
178 МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР 2014 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БЭЛТГЭЛ АЖЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ 429 2013-12-28
179 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН, ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРМЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ 425 2013-12-21
180 ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ 408 2013-12-14
181 МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 411 2013-12-14
182 “МИАТ” ХК-ИЙН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 413 2013-12-14
183 КОНЦЕССЫН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ 399 2013-12-07
184 ТҮР ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 388 2013-11-30
185 ХЭЛЭЛЦЭЭР БАТЛАХ ТУХАЙ 396 2013-11-30
186 ӨВӨЛЖИЛТИЙН БОЛЗОШГҮЙ ХҮНДРЭЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 373 2013-11-16
187 НИЙГМИЙН ТҮНШЛЭЛИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 370 2013-11-09
188 TӨРИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫГ ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 336 2013-10-05
189 ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ БОЛОН ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН АВАХ, АЖЛЫН БАЙРНЫ ТӨЛБӨРӨӨС ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ 328 2013-09-28
190 МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САНГ ТАТАН БУУЛГАХ ТУХАЙ 321 2013-09-21
191 ТӨРИЙН ӨМЧИЙН КОНЦЕССЫН ЗҮЙЛИЙН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ 317 2013-09-06
192 ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН АВАХ Т УХАЙ 306 2013-08-23
193 НҮҮРСНИЙ ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 299 2013-08-16
194 КОНВЕНЦИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ 281 2013-08-02
195 “МИАТ” ХК-ИЙН НИСЛЭГЭЭР ҮЙЛЧЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ 274 2013-07-09
196 ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН АВАХ ТУХАЙ 237 2013-07-06
197 ГАЗРЫН ТОСТОЙ ХОЛБОГДСОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 247 2013-07-06
198 ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ НАРЫН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ХЯЗГААРЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ 228 2013-06-26
199 ТАВАНТОЛГОЙН НҮҮРСНИЙ УУРХАЙГ ТҮШИГЛЭН ГААЛИЙН ХЯНАЛТЫН БҮС БАЙГУУЛАХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 225 2013-06-22
200 ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН АВАХ ТУХАЙ 202 2013-05-30
201 ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 203 2013-05-30
202 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 191 2013-05-25
203 ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН АВАХ ТУХАЙ 184 2013-05-18
204 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 169 2013-05-11
205 ДАЛАЙД ГАРАХ БОЛОМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 152 2013-04-27
206 ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ 154 2013-04-27
207 АГААРЫН ХӨЛГИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН ТУХАЙ 137 2013-04-13
208 ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГУУЛАХ ТУХАЙ 123 2013-03-30
209 АВТО ЗАМЫН ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ 124 2013-03-30
210 ТӨРИЙН САНГИЙН ЗАРИМ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ЭХЛЭХ ТУХАЙ 116 2013-03-30
211 ТӨСВИЙН ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХТАЙ ХОЛБОГДСОН ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 103 2013-03-22
212 ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ 107 2013-03-22
213 ЖАГСААЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 90 2013-03-16
214 АВТО ЗАМЫН ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ 96 2013-03-16
215 СТРАТЕГИЙН АЧ ХОЛБОГДОЛ БҮХИЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ОРДУУДЫГ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЭРГЭЛТЭД ОРУУЛАХ АЖЛЫГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 100 2013-03-16
216 “ШИНЭ ТӨМӨР ЗАМ” ТӨСЛИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН ТУХАЙ 82 2013-03-07
217 СТАНДАРТЧИЛЛЫН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 64 2013-03-02
218 БОСГО ҮНЭ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ 68 2013-03-02
219 УДИРДАХ ХОРООГ ШИНЭЧЛЭН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 69 2013-03-02
220 БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ТОМООХОН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 71 2013-03-02
221 ҮНДЭСНИЙ АГААРЫН ТЭЭВЭРЛЭГЧ СТАТУС ОЛГОХ ТУХАЙ 72 2013-03-02
222 ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ, БҮРЭЛДЭХҮҮН БАТЛАХ ТУХАЙ 78 2013-03-02
223 ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН АВАХ, АЖЛЫН БАЙРНЫ ТӨЛБӨРӨӨС ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ 60 2013-02-23
224 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 54 2013-02-16
225 МОНГОЛ ХЭЛБИЧГИЙН БОЛОВСРОЛЫГ САЙЖРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 37 2013-02-02
226 ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 38 2013-02-02
227 УЛСЫН ТӨСӨВТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫГ ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 27 2013-01-26
228 СТРАТЕГИ, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ 34 2013-01-26
229 “УС-15” ДУЛААНЫ СТАНЦ БАРИХ ТУХАЙ 35 2013-01-26
230 АГААРЫН БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 18 2013-01-19
231 МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭНИЙ ДАВХАРДЛЫГ АРИЛГАХ ТУХАЙ 6 2013-01-12

2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.