Засгийн газрын тогтоол
Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
1 ТӨРИЙН АЛБАНЫ САХИЛГА ХАРИУЦЛАГА, ДЭГ ЖУРМЫГ ЧАНГАТГАХ ТУХАЙ 258 2018-08-22 Татах
2 Төрийн зарим албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишгийг шинэчлэн тогтоох тухай 264 2018-08-22 Татах
3 Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын төслийг эрчимжүүлэх тухай 242 2018-08-08 Татах
4 Шивээхүрэн-Сэхэ хилийн боомтын төмөр замын талаар авах арга хэмжээний тухай 232 2018-08-01 Татах
5 Төлөвлөгөө батлах тухай /Монгол Улсын нэгдэн орсон далайн салбарын гэрээ, конвенцыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө/ 201 2018-06-27 Татах
6 Төрийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай 138 2018-05-23 Татах
7 Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай /2013 оны 317 дугаар тогтоолын 10 дахь хэсэгт/ 139 2018-05-23 Татах
8 Хэлэлцээр батлах тухай /Агаарын харилцааны тухай МУЗГ, Мьянмарын Холбооны Бүгд Найрамдах Улсын ЗГ хоорондын хэлэлцээр/ 151 2018-05-23 Татах
9 Хэлэлцээр батлах тухай /Агаарын харилцааны тухай МУЗГ, Камбожын Вант Улсын ЗГ хоорондын хэлэлцээр/ 152 2018-05-23 Татах
10 Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудлын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 150 2018-05-23 Татах
11 Төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд байгуулах тухай//Зүүн баян төмөр зам ХХК/ 153 2018-05-23 Татах
12 Зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх авто замын төслийн санхүүжилтийн талаар авах арга хэмжээний тухай 133 2018-05-16 Татах
13 Нийслэлийн нийтийн тээвэрт байгаль орчинд ээлтэй, цахилгаан автобус нэвтрүүлэх туршилт хийх тухай 122 2018-05-02 Татах
14 "Ерөнхий зориулалтын нисэхийг хөгжүүлэх хөтөлбөр" 120 2018-05-02 Татах
15 Монгол улсын Хөгжлийн Банкны Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнийг томилох тухай 113 2018-04-30 Татах
16 Авто зогсоолын цогцолбор төсөл хэрэгжүүлэх тухай 101 2018-04-18 Татах
17 Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах, ажлын байрны төлбөрөөс чөлөөлөх тухай 72 2018-03-14 Татах
18 Яамдын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт батлах тухай 55 2018-02-22 Татах
19 Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого батлах тухай 42 2018-02-06 Татах
20 Агаарын бохирдлыг бууруулах зарим арга хэмжээний тухай 43 2018-02-06 Татах
21 2018 оныг "Хариуцлагын жил" болгон зарлах тухай 32 2018-01-31 Татах
22 /”Үйлдвэржилт 21:100” үндэсний хөтөлбөр батлах тухай 36 2018-01-31 Татах
23 Төрийн мэдээллийн нэгдсэн сүлжээг ашиглах журам 30 2018-01-31 Татах
24 Газрын тос боловсруулах үйлдвэр барих төслийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын талаар авах арга хэмжээний тухай 21 2018-01-24 Татах
25 Тогтоол хүчингүй болсонд тооцох тухай 6 2018-01-04 Татах
26 Газрын тос боловсруулах үйлдвэр барих төслийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2 2018-01-03 Татах
27 Зураг төсвийн ажил гүйцэтгүүлэх тухай 250 2017-09-13 Татах
28 Орон сууц хувьчлах тухай /Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум дахь “Шилжүүлэн ачих цогцолбор-1-ийн” бүрэлдэхүүн хэсэг болох 60 айлын орон сууцны хувьчлалын тухай/ 245 2017-09-07 Татах
29 Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай 243 2017-08-31 Татах
30 Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай 222 2017-08-09 Татах
31 Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай 225 2017-08-09 Татах
32 Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 178 2017-06-20 Татах
33 Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай 166 2017-06-14 Татах
34 Журам батлах тухай 165 2017-06-09 Татах
35 Журам батлах тухай ( Гадаадын арбитр болон гадаад улсын шүүхэд маргаан үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх, маргааныг хэлэлцээний замаар шийдвэрлэх, маргаан үүссэн тохиолдолд баримтлах журам) 160 2017-06-07 Татах
36 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 150 2017-05-24 Татах
37 Ажиллах хүч, мэргэжилтний тухай 145 2017-05-17 Татах
38 Хөрөнгө гаргах тухай 140 2017-05-10 Татах
39 Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай 132 2017-05-02 Татах
40 Ажиллах хүч, мэргэжилтний тухай 125 2017-04-19 Татах
41 Төмөр замын шугамын чиг тогтоох тухай 126 2017-04-19 Татах
42 Журам батлах тухай 111 2017-04-12 Татах
43 Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай (Элэг бүтэн Монгол) 112 2017-04-12 Татах
44 Улаанбаатар хотын Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудлын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 105 2017-03-29 Татах
45 Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай 99 2017-03-20 Татах
46 Хөтөлбөр батлах тухай 98 2017-03-20 Татах
47 Тогтоол хүчингүй болгох тухай 96 2017-03-20 Татах
48 Концессоор хэрэгжүүлэх авто замын төслүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 84 2017-03-15 Татах
49 Журам шинэчлэн батлах тухай 57 2017-02-15 Татах
50 УИХ-ын тогтоолын хэрэгжилтийг хангах тухай 42 2017-02-01 Татах
51 Засгийн газрын комисс, хороо, үндэсний зөвлөл, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүний тухай 27 2017-01-25 Татах
52 Үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай 29 2017-01-25
53 Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай 26 2017-01-23 Татах
54 Төмөр замын шугамын чиг тогтоох тухай 10 2017-01-11 Татах
55 Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 207 2016-12-28 Татах
56 Автотээврийн хэрэгслийг техникийн хяналтын үзлэгт оруулах давтамж, оношилгооны төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай 213 2016-12-28 Татах
57 УИХ-ын тогтоолын хэрэгжилтийг хангах тухай 219 2016-12-28 Татах
58 Хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 192 2016-12-21 Татах
59 "Гудамж" төслийн нэгжийг татан буулгаж, "Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц" төслийг баталж, төсөл хэрэгжүүлэх нэгж байгуулах тухай 196 2016-12-21 Татах
60 Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн хугацааг сунгах, зөвшөөрөл олгох, ажлын байрны төлбөрөөс чөлөөлөх тухай 201 2016-12-21 Татах
61 Төсөл хэрэгжүүлэх тухай 180 2016-12-07 Татах
62 Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай 121 2016-10-26
63 Гамшгаас хамгаалах улсын албадыг шинэчлэн байгуулах тухай 97 2016-09-21 Татах
64 Засгийн газар хоорондын комиссуудын Монголын хэсгийн удирдах бүрэлдэхүүний тухай 88 2016-09-17 Татах
65 Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай/Шинжлэх ухаан технологийн үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүн/ 89 2016-09-14 Татах
66 Ерөнхий хувь нийлүүлэгчийг томилох тухай/УБТЗ ХНН/ 84 2016-09-07 Татах
67 Зарим яамдын үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр батлах тухай 81 2016-09-07 Татах
68 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай/Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөл/ 70 2016-08-31 Татах
69 Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай 54 2016-08-24 Татах
70 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 36 2016-08-17 Татах
71 Монгол улсын 2016 оны төсөвт тодотгол хийж дуусах хүртлэх хугацаанд авах зарим арга хэмжээний тухай 38 2016-08-07 Татах
72 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 13 2016-08-03 Татах
73 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 22 2016-08-03 Татах
74 Яамдын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаар батлах тухай 3 2016-07-27 Татах
75 Засгийн газрын агентлагийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 4 2016-07-27 Татах
76 Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 1 2016-07-27 Татах
77 Хуваарь шинэчлэн батлах тухай 5 2016-07-27 Татах
78 Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2017 оны төсвийн хязгаарыг батлах тухай 346 2016-06-28 Татах
79 Жагсаалт батлах тухай/АСЕМ уулзалт/ 349 2016-06-28 Татах
80 Төв, суурин газрын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай 338 2016-06-20 Татах
81 Авто замын барилгын ажлын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 306 2016-06-06 Татах
82 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах талбайн солбицол батлах 305 2016-06-06 Татах
83 Журам батлах тухай/Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам/ 249 2016-05-09 Татах
84 Тогтоол, тогтоолын хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 239 2016-05-02 Татах
85 Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай 231 2016-04-25 Татах
86 Үл хөдлөх хөрөнгийг балансааас балансад шилжүүлэх тухай 191 2016-04-04 Татах
87 Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 154 2016-03-14 Татах
88 Төмөр замын шугамын чигийг тогтоох тухай 146 2016-03-07 Татах
89 Монгол улсад 2016-2018 онд зохион байгуулах олон улсын томоохон хурал, чуулган, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай 124 2016-02-29 Татах
90 Журам батлах, төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай 103 2016-02-15 Татах
91 Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох журам 29 2016-01-11 Татах
92 Таван толгой-Гашуун сухайт чиглэлийн авто замын санхүүжилтийн тухай 449 2015-11-16 Татах
93 Ажлаас чөлөөлөх тухай 437 2015-11-02 Татах
94 Зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх авто замын ажлын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 429 2015-11-02 Татах
95 Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай /Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн зохицуулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн/ 433 2015-11-02 Татах
96 Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай 398 2015-10-05 Татах
97 Концессын гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 327 2015-08-10 Татах
98 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангуулж, биелэлтийг зохион байгуулах үүрэг бүхий Онцгой комисс байгуулах тухай 307 2015-07-27 Татах
99 Хэлэлцээр батлах тухай 276 2015-07-07 Татах
100 Төв, суурийн газрын 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай 293 2015-07-07 Татах
101 Хөдөө аж ахуйн салбарын 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах зарим арга хэмжээний тухай 292 2015-07-07 Татах
102 Аргачлал батлах тухай 288 2015-07-07 Татах
103 Тогтоолд нэмэлт оруулах тухай 277 2015-07-07 Татах
104 Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2016 оны төсвийн хязгаарыг батлах тухай 262 2015-06-29 Татах
105 Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай 233 2015-06-08 Татах
106 Монгол Улсын 2015 төсвийг хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 230 2015-06-08 Татах
107 Далайн тээврийн хамтарсан компани байгуулах тухай 180 2015-05-11 Татах
108 Хэлэлцээр батлах тухай 179 2015-05-11 Татах
109 Суудлын автомашины ашиглалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 184 2015-05-11 Татах
110 Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай 165 2015-04-27 Татах
111 Үндэсний хөтөлбөрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 128 2015-04-06 Татах
112 Эдийн засгийн хүндрэлээс гарах арга хэмжээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нарийвчилсан төлөвлөгөө батлах тухай 116 2015-03-30 Татах
113 "Богдхан" төмөр зам болон "Улаанбаатар" холимог тээврийн ложистик төвийг барьж байгуулах талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 110 2015-03-23 Татах
114 Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 111 2015-03-23 Татах
115 Монгол Улсын 2015 оны төсвийн хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай 109 2015-03-23 Татах
116 Иргэний нисэхийн салбарт хэрэглэх хэмжлийн нэгжийн тухай 90 2015-03-09 Татах
117 МИАТ ТӨХК-ийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 54 2015-02-09 Татах
118 Худалдан авах ажиллагааны газраас хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай 42 2015-02-02 Татах
119 Гадаадаас 2015 онд авах ажиллах хүч, мэргэжилтний эзлэх хувийг тогтоох тухай 2 2015-01-07 Татах
120 Төрийн жинхэнэ албан хаагчид нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам 405 2014-12-30 Татах
121 Яамдын үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр батлах тухай 402 2014-12-30 Татах
122 АВТО ЗАМЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТАЛААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 237 2014-07-28
123 ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН 2014-2015 ОНЫ ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ ХАНГАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 241 2014-07-28
124 АВТО ЗАМЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 230 2014-07-16
125 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 222 2014-07-09
126 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХҮНДЭТ ӨРГӨМЖЛӨЛӨӨР ШАГНАХ ТУХАЙ 213 2014-07-02
127 ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН АВАХ ТУХАЙ 207 2014-06-28
128 МОНГОЛ УЛСЫН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БИЕЛЭЛТИЙГ ХАНГАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 209 2014-06-28
129 ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ НАРЫН 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ХЯЗГААРЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ 204 2014-06-25
130 ЖАГСААЛТ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ 191 2014-06-14
131 КОНЦЕССЫН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ 187 2014-06-12
132 АВТО ЗАМЫН ЗАСВАР, АРЧЛАЛТЫН АЖЛЫН ТАЛААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 184 2014-06-07
133 АВТО ЗАМЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТАЛААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 185 2014-06-07
134 ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН АВАХ ТУХАЙ 171 2014-05-31
135 ТӨСВИЙГ ХЭМНЭЛТИЙН ГОРИМД ШИЛЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 147 2014-05-10
136 КОНЦЕССЫН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ 154 2014-05-10
137 ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦААГ СУНГАХ ТУХАЙ 106 2014-03-28
138 ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН АВАХ ТУХАЙ 107 2014-03-28
139 ХАМТАРСАН КОМПАНИ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 91 2014-03-21
140 ТАТВАР ТӨЛӨХ ХУГАЦААГ СУНГАХ ТУХАЙ 94 2014-03-21
141 ТӨМӨР ЗАМЫН ШУГАМЫН ЧИГ ТОГТООХ ТУХАЙ 81 2014-03-14
142 ҮЗҮҮЛЭЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ 68 2014-02-28
143 КОНЦЕССЫН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОХ ТУХАЙ 69 2014-02-28
144 БООМТЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 44 2014-02-21
145 ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 48 2014-02-21
146 ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН АВАХ, АЖЛЫН БАЙРНЫ ТӨЛБӨРӨӨС ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ 53 2014-02-21
147 ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 54 2014-02-21
148 ДОТООДЫН ҮЙЛДВЭРЛЭГЧДИЙГ ДЭМЖИХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 18 2014-01-28
149 ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 23 2014-01-28
150 УЛСЫН ТӨСВИЙН 2013 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗАРИМ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛБӨРИЙГ БАТАЛГААЖУУЛАХ ТУХАЙ 26 2014-01-28
151 АВТО ЗАМЫН ЗАСВАР, АРЧЛАЛТЫН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 4 2014-01-11
152 МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР 2014 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БЭЛТГЭЛ АЖЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ 429 2013-12-28
153 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН, ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРМЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ 425 2013-12-21
154 ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ 408 2013-12-14
155 МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 411 2013-12-14
156 “МИАТ” ХК-ИЙН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 413 2013-12-14
157 КОНЦЕССЫН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ 399 2013-12-07
158 ТҮР ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 388 2013-11-30
159 ХЭЛЭЛЦЭЭР БАТЛАХ ТУХАЙ 396 2013-11-30
160 ӨВӨЛЖИЛТИЙН БОЛЗОШГҮЙ ХҮНДРЭЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 373 2013-11-16
161 НИЙГМИЙН ТҮНШЛЭЛИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 370 2013-11-09
162 TӨРИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫГ ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 336 2013-10-05
163 ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ БОЛОН ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН АВАХ, АЖЛЫН БАЙРНЫ ТӨЛБӨРӨӨС ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ 328 2013-09-28
164 МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САНГ ТАТАН БУУЛГАХ ТУХАЙ 321 2013-09-21
165 ТӨРИЙН ӨМЧИЙН КОНЦЕССЫН ЗҮЙЛИЙН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ 317 2013-09-06
166 ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН АВАХ Т УХАЙ 306 2013-08-23
167 НҮҮРСНИЙ ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 299 2013-08-16
168 КОНВЕНЦИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ 281 2013-08-02
169 “МИАТ” ХК-ИЙН НИСЛЭГЭЭР ҮЙЛЧЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ 274 2013-07-09
170 ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН АВАХ ТУХАЙ 237 2013-07-06
171 ГАЗРЫН ТОСТОЙ ХОЛБОГДСОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 247 2013-07-06
172 ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ НАРЫН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ХЯЗГААРЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ 228 2013-06-26
173 ТАВАНТОЛГОЙН НҮҮРСНИЙ УУРХАЙГ ТҮШИГЛЭН ГААЛИЙН ХЯНАЛТЫН БҮС БАЙГУУЛАХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 225 2013-06-22
174 ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН АВАХ ТУХАЙ 202 2013-05-30
175 ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 203 2013-05-30
176 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 191 2013-05-25
177 ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН АВАХ ТУХАЙ 184 2013-05-18
178 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 169 2013-05-11
179 ДАЛАЙД ГАРАХ БОЛОМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 152 2013-04-27
180 ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ 154 2013-04-27
181 АГААРЫН ХӨЛГИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН ТУХАЙ 137 2013-04-13
182 ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГУУЛАХ ТУХАЙ 123 2013-03-30
183 АВТО ЗАМЫН ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ 124 2013-03-30
184 ТӨРИЙН САНГИЙН ЗАРИМ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ЭХЛЭХ ТУХАЙ 116 2013-03-30
185 ТӨСВИЙН ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХТАЙ ХОЛБОГДСОН ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 103 2013-03-22
186 ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ 107 2013-03-22
187 ЖАГСААЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 90 2013-03-16
188 АВТО ЗАМЫН ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ 96 2013-03-16
189 СТРАТЕГИЙН АЧ ХОЛБОГДОЛ БҮХИЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ОРДУУДЫГ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЭРГЭЛТЭД ОРУУЛАХ АЖЛЫГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 100 2013-03-16
190 “ШИНЭ ТӨМӨР ЗАМ” ТӨСЛИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН ТУХАЙ 82 2013-03-07
191 СТАНДАРТЧИЛЛЫН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 64 2013-03-02
192 БОСГО ҮНЭ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ 68 2013-03-02
193 УДИРДАХ ХОРООГ ШИНЭЧЛЭН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 69 2013-03-02
194 БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ТОМООХОН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 71 2013-03-02
195 ҮНДЭСНИЙ АГААРЫН ТЭЭВЭРЛЭГЧ СТАТУС ОЛГОХ ТУХАЙ 72 2013-03-02
196 ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ, БҮРЭЛДЭХҮҮН БАТЛАХ ТУХАЙ 78 2013-03-02
197 ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН АВАХ, АЖЛЫН БАЙРНЫ ТӨЛБӨРӨӨС ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ 60 2013-02-23
198 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 54 2013-02-16
199 МОНГОЛ ХЭЛБИЧГИЙН БОЛОВСРОЛЫГ САЙЖРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 37 2013-02-02
200 ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 38 2013-02-02
201 УЛСЫН ТӨСӨВТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫГ ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 27 2013-01-26
202 СТРАТЕГИ, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ 34 2013-01-26
203 “УС-15” ДУЛААНЫ СТАНЦ БАРИХ ТУХАЙ 35 2013-01-26
204 АГААРЫН БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 18 2013-01-19
205 МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭНИЙ ДАВХАРДЛЫГ АРИЛГАХ ТУХАЙ 6 2013-01-12

2018 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.