Засгийн газрын тогтоол
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
1 Ажиллах хүч, мэргэжилтний тухай 145 2017-05-17 Татах
2 Хөрөнгө гаргах тухай 140 2017-05-10 Татах
3 Жагсаалт шинэчлэн батлах тухай 132 2017-05-02 Татах
4 Ажиллах хүч, мэргэжилтний тухай 125 2017-04-19 Татах
5 Төмөр замын шугамын чиг тогтоох тухай 126 2017-04-19 Татах
6 Журам батлах тухай 111 2017-04-12 Татах
7 Улаанбаатар хотын Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудлын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 105 2017-03-29 Татах
8 Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай 99 2017-03-20 Татах
9 Хөтөлбөр батлах тухай 98 2017-03-20 Татах
10 Тогтоол хүчингүй болгох тухай 96 2017-03-20 Татах
11 Концессоор хэрэгжүүлэх авто замын төслүүдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 84 2017-03-15 Татах
12 Журам шинэчлэн батлах тухай 57 2017-02-15 Татах
13 УИХ-ын тогтоолын хэрэгжилтийг хангах тухай 42 2017-02-01 Татах
14 Засгийн газрын комисс, хороо, үндэсний зөвлөл, ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүний тухай 27 2017-01-25 Татах
15 Үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай 29 2017-01-25
16 Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай 26 2017-01-23 Татах
17 Төмөр замын шугамын чиг тогтоох тухай 10 2017-01-11 Татах
18 Журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 207 2016-12-28 Татах
19 Автотээврийн хэрэгслийг техникийн хяналтын үзлэгт оруулах давтамж, оношилгооны төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай 213 2016-12-28 Татах
20 УИХ-ын тогтоолын хэрэгжилтийг хангах тухай 219 2016-12-28 Татах
21 Хорооны бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 192 2016-12-21 Татах
22 "Гудамж" төслийн нэгжийг татан буулгаж, "Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц" төслийг баталж, төсөл хэрэгжүүлэх нэгж байгуулах тухай 196 2016-12-21 Татах
23 Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн хугацааг сунгах, зөвшөөрөл олгох, ажлын байрны төлбөрөөс чөлөөлөх тухай 201 2016-12-21 Татах
24 Төсөл хэрэгжүүлэх тухай 180 2016-12-07 Татах
25 Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай 121 2016-10-26
26 Гамшгаас хамгаалах улсын албадыг шинэчлэн байгуулах тухай 97 2016-09-21 Татах
27 Засгийн газар хоорондын комиссуудын Монголын хэсгийн удирдах бүрэлдэхүүний тухай 88 2016-09-17 Татах
28 Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай/Шинжлэх ухаан технологийн үндэсний зөвлөлийн бүрэлдэхүүн/ 89 2016-09-14 Татах
29 Ерөнхий хувь нийлүүлэгчийг томилох тухай/УБТЗ ХНН/ 84 2016-09-07 Татах
30 Зарим яамдын үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр батлах тухай 81 2016-09-07 Татах
31 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай/Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөл/ 70 2016-08-31 Татах
32 Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай 54 2016-08-24 Татах
33 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 36 2016-08-17 Татах
34 Монгол улсын 2016 оны төсөвт тодотгол хийж дуусах хүртлэх хугацаанд авах зарим арга хэмжээний тухай 38 2016-08-07 Татах
35 Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай 13 2016-08-03 Татах
36 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 22 2016-08-03 Татах
37 Яамдын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаар батлах тухай 3 2016-07-27 Татах
38 Засгийн газрын агентлагийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 4 2016-07-27 Татах
39 Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 1 2016-07-27 Татах
40 Хуваарь шинэчлэн батлах тухай 5 2016-07-27 Татах
41 Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2017 оны төсвийн хязгаарыг батлах тухай 346 2016-06-28 Татах
42 Жагсаалт батлах тухай/АСЕМ уулзалт/ 349 2016-06-28 Татах
43 Төв, суурин газрын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай 338 2016-06-20 Татах
44 Авто замын барилгын ажлын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 306 2016-06-06 Татах
45 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах талбайн солбицол батлах 305 2016-06-06 Татах
46 Журам батлах тухай/Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам/ 249 2016-05-09 Татах
47 Тогтоол, тогтоолын хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 239 2016-05-02 Татах
48 Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай 231 2016-04-25 Татах
49 Үл хөдлөх хөрөнгийг балансааас балансад шилжүүлэх тухай 191 2016-04-04 Татах
50 Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 154 2016-03-14 Татах
51 Төмөр замын шугамын чигийг тогтоох тухай 146 2016-03-07 Татах
52 Монгол улсад 2016-2018 онд зохион байгуулах олон улсын томоохон хурал, чуулган, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай 124 2016-02-29 Татах
53 Журам батлах, төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай 103 2016-02-15 Татах
54 Шилэн дансны цахим хуудсанд тавих мэдээллийн агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох журам 29 2016-01-11 Татах
55 Таван толгой-Гашуун сухайт чиглэлийн авто замын санхүүжилтийн тухай 449 2015-11-16 Татах
56 Ажлаас чөлөөлөх тухай 437 2015-11-02 Татах
57 Зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх авто замын ажлын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 429 2015-11-02 Татах
58 Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай /Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн зохицуулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүн/ 433 2015-11-02 Татах
59 Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай 398 2015-10-05 Татах
60 Концессын гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 327 2015-08-10 Татах
61 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэлийг хангуулж, биелэлтийг зохион байгуулах үүрэг бүхий Онцгой комисс байгуулах тухай 307 2015-07-27 Татах
62 Хэлэлцээр батлах тухай 276 2015-07-07 Татах
63 Төв, суурийн газрын 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах зарим арга хэмжээний тухай 293 2015-07-07 Татах
64 Хөдөө аж ахуйн салбарын 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах зарим арга хэмжээний тухай 292 2015-07-07 Татах
65 Аргачлал батлах тухай 288 2015-07-07 Татах
66 Тогтоолд нэмэлт оруулах тухай 277 2015-07-07 Татах
67 Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын 2016 оны төсвийн хязгаарыг батлах тухай 262 2015-06-29 Татах
68 Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай 233 2015-06-08 Татах
69 Монгол Улсын 2015 төсвийг хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 230 2015-06-08 Татах
70 Далайн тээврийн хамтарсан компани байгуулах тухай 180 2015-05-11 Татах
71 Хэлэлцээр батлах тухай 179 2015-05-11 Татах
72 Суудлын автомашины ашиглалтын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 184 2015-05-11 Татах
73 Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай 165 2015-04-27 Татах
74 Үндэсний хөтөлбөрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 128 2015-04-06 Татах
75 Эдийн засгийн хүндрэлээс гарах арга хэмжээний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх нарийвчилсан төлөвлөгөө батлах тухай 116 2015-03-30 Татах
76 "Богдхан" төмөр зам болон "Улаанбаатар" холимог тээврийн ложистик төвийг барьж байгуулах талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 110 2015-03-23 Татах
77 Тогтоолын хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 111 2015-03-23 Татах
78 Монгол Улсын 2015 оны төсвийн хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай 109 2015-03-23 Татах
79 Иргэний нисэхийн салбарт хэрэглэх хэмжлийн нэгжийн тухай 90 2015-03-09 Татах
80 МИАТ ТӨХК-ийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 54 2015-02-09 Татах
81 Худалдан авах ажиллагааны газраас хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай 42 2015-02-02 Татах
82 Гадаадаас 2015 онд авах ажиллах хүч, мэргэжилтний эзлэх хувийг тогтоох тухай 2 2015-01-07 Татах
83 Төрийн жинхэнэ албан хаагчид нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам 405 2014-12-30 Татах
84 Яамдын үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр батлах тухай 402 2014-12-30 Татах
85 АВТО ЗАМЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТАЛААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 237 2014-07-28
86 ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН 2014-2015 ОНЫ ӨВӨЛЖИЛТИЙН БЭЛТГЭЛ ХАНГАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 241 2014-07-28
87 АВТО ЗАМЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 230 2014-07-16
88 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 222 2014-07-09
89 ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХҮНДЭТ ӨРГӨМЖЛӨЛӨӨР ШАГНАХ ТУХАЙ 213 2014-07-02
90 ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН АВАХ ТУХАЙ 207 2014-06-28
91 МОНГОЛ УЛСЫН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БИЕЛЭЛТИЙГ ХАНГАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 209 2014-06-28
92 ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ НАРЫН 2015 ОНЫ ТӨСВИЙН ХЯЗГААРЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ 204 2014-06-25
93 ЖАГСААЛТ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ 191 2014-06-14
94 КОНЦЕССЫН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ 187 2014-06-12
95 АВТО ЗАМЫН ЗАСВАР, АРЧЛАЛТЫН АЖЛЫН ТАЛААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 184 2014-06-07
96 АВТО ЗАМЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТАЛААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 185 2014-06-07
97 ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН АВАХ ТУХАЙ 171 2014-05-31
98 ТӨСВИЙГ ХЭМНЭЛТИЙН ГОРИМД ШИЛЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 147 2014-05-10
99 КОНЦЕССЫН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ 154 2014-05-10
100 ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУГАЦААГ СУНГАХ ТУХАЙ 106 2014-03-28
101 ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН АВАХ ТУХАЙ 107 2014-03-28
102 ХАМТАРСАН КОМПАНИ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 91 2014-03-21
103 ТАТВАР ТӨЛӨХ ХУГАЦААГ СУНГАХ ТУХАЙ 94 2014-03-21
104 ТӨМӨР ЗАМЫН ШУГАМЫН ЧИГ ТОГТООХ ТУХАЙ 81 2014-03-14
105 ҮЗҮҮЛЭЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ 68 2014-02-28
106 КОНЦЕССЫН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЭРХ ОЛГОХ ТУХАЙ 69 2014-02-28
107 БООМТЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 44 2014-02-21
108 ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 48 2014-02-21
109 ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН АВАХ, АЖЛЫН БАЙРНЫ ТӨЛБӨРӨӨС ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ 53 2014-02-21
110 ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 54 2014-02-21
111 ДОТООДЫН ҮЙЛДВЭРЛЭГЧДИЙГ ДЭМЖИХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 18 2014-01-28
112 ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 23 2014-01-28
113 УЛСЫН ТӨСВИЙН 2013 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗАРИМ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛБӨРИЙГ БАТАЛГААЖУУЛАХ ТУХАЙ 26 2014-01-28
114 АВТО ЗАМЫН ЗАСВАР, АРЧЛАЛТЫН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 4 2014-01-11
115 МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР 2014 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БЭЛТГЭЛ АЖЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ 429 2013-12-28
116 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН, ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРМЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ 425 2013-12-21
117 ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ 408 2013-12-14
118 МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 411 2013-12-14
119 “МИАТ” ХК-ИЙН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 413 2013-12-14
120 КОНЦЕССЫН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ 399 2013-12-07
121 ТҮР ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 388 2013-11-30
122 ХЭЛЭЛЦЭЭР БАТЛАХ ТУХАЙ 396 2013-11-30
123 ӨВӨЛЖИЛТИЙН БОЛЗОШГҮЙ ХҮНДРЭЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 373 2013-11-16
124 НИЙГМИЙН ТҮНШЛЭЛИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 370 2013-11-09
125 TӨРИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫГ ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 336 2013-10-05
126 ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ БОЛОН ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН АВАХ, АЖЛЫН БАЙРНЫ ТӨЛБӨРӨӨС ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ 328 2013-09-28
127 МОНГОЛЫН МЯНГАНЫ СОРИЛТЫН САНГ ТАТАН БУУЛГАХ ТУХАЙ 321 2013-09-21
128 ТӨРИЙН ӨМЧИЙН КОНЦЕССЫН ЗҮЙЛИЙН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ 317 2013-09-06
129 ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН АВАХ Т УХАЙ 306 2013-08-23
130 НҮҮРСНИЙ ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 299 2013-08-16
131 КОНВЕНЦИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ 281 2013-08-02
132 “МИАТ” ХК-ИЙН НИСЛЭГЭЭР ҮЙЛЧЛҮҮЛЭХ ТУХАЙ 274 2013-07-09
133 ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН АВАХ ТУХАЙ 237 2013-07-06
134 ГАЗРЫН ТОСТОЙ ХОЛБОГДСОН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 247 2013-07-06
135 ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ НАРЫН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ХЯЗГААРЫГ БАТЛАХ ТУХАЙ 228 2013-06-26
136 ТАВАНТОЛГОЙН НҮҮРСНИЙ УУРХАЙГ ТҮШИГЛЭН ГААЛИЙН ХЯНАЛТЫН БҮС БАЙГУУЛАХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 225 2013-06-22
137 ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН АВАХ ТУХАЙ 202 2013-05-30
138 ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 203 2013-05-30
139 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 191 2013-05-25
140 ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН АВАХ ТУХАЙ 184 2013-05-18
141 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 169 2013-05-11
142 ДАЛАЙД ГАРАХ БОЛОМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 152 2013-04-27
143 ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ 154 2013-04-27
144 АГААРЫН ХӨЛГИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН ТУХАЙ 137 2013-04-13
145 ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГУУЛАХ ТУХАЙ 123 2013-03-30
146 АВТО ЗАМЫН ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ 124 2013-03-30
147 ТӨРИЙН САНГИЙН ЗАРИМ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ ЭХЛЭХ ТУХАЙ 116 2013-03-30
148 ТӨСВИЙН ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХТАЙ ХОЛБОГДСОН ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 103 2013-03-22
149 ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ 107 2013-03-22
150 ЖАГСААЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 90 2013-03-16
151 АВТО ЗАМЫН ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ 96 2013-03-16
152 СТРАТЕГИЙН АЧ ХОЛБОГДОЛ БҮХИЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ОРДУУДЫГ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЭРГЭЛТЭД ОРУУЛАХ АЖЛЫГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 100 2013-03-16
153 “ШИНЭ ТӨМӨР ЗАМ” ТӨСЛИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН ТУХАЙ 82 2013-03-07
154 СТАНДАРТЧИЛЛЫН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 64 2013-03-02
155 БОСГО ҮНЭ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ 68 2013-03-02
156 УДИРДАХ ХОРООГ ШИНЭЧЛЭН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 69 2013-03-02
157 БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ТОМООХОН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 71 2013-03-02
158 ҮНДЭСНИЙ АГААРЫН ТЭЭВЭРЛЭГЧ СТАТУС ОЛГОХ ТУХАЙ 72 2013-03-02
159 ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ, БҮРЭЛДЭХҮҮН БАТЛАХ ТУХАЙ 78 2013-03-02
160 ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ, МЭРГЭЖИЛТЭН АВАХ, АЖЛЫН БАЙРНЫ ТӨЛБӨРӨӨС ЧӨЛӨӨЛӨХ ТУХАЙ 60 2013-02-23
161 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ 54 2013-02-16
162 МОНГОЛ ХЭЛБИЧГИЙН БОЛОВСРОЛЫГ САЙЖРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 37 2013-02-02
163 ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 38 2013-02-02
164 УЛСЫН ТӨСӨВТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫГ ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 27 2013-01-26
165 СТРАТЕГИ, ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ 34 2013-01-26
166 “УС-15” ДУЛААНЫ СТАНЦ БАРИХ ТУХАЙ 35 2013-01-26
167 АГААРЫН БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 18 2013-01-19
168 МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭНИЙ ДАВХАРДЛЫГ АРИЛГАХ ТУХАЙ 6 2013-01-12
2017 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.