Монгол улсын хууль
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
1 УСАН ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2017-05-25 Татах
2 АВТО ЗАМЫН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2017-05-11 Татах
3 ДҮРЭМД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /2010-111-т/ 148 2015-05-20 Татах
4 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
5 АВТОТЭЭВРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
6 ДАЛАЙ АШИГЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
7 ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
8 АВТО ЗАМЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
9 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
10 НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН 2013 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ 2014-04-30
11 ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
12 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
13 ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
14 УЛСЫН НИСЭХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
15 УСАН ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
16 ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
17 ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ САНГИЙН 2013 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ 2014-04-30
18 ЯАМНЫ ЭРХЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
19 МОНГОЛ УЛСЫН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
20 Шинэ төмөр зам төслийн санхүүжилтын тухай 2014-04-30 Татах
21 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 62 2012-10-30 Татах
22 НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ 2012-01-19 Татах
23 АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ 2006-07-06 Татах

2018 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.