Монгол улсын хууль
Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
1 Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 99 2019-03-29 Татах
2 ”Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого”-д хүн амын ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулах талаар дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулах 91 2018-05-04 Татах
3 Төрийн албаны тухай 2017/12/07 2017-12-07 Татах
4 УСАН ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2017-05-25 Татах
5 АВТО ЗАМЫН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2017-05-11 Татах
6 ДҮРЭМД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /2010-111-т/ 148 2015-05-20 Татах
7 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
8 АВТОТЭЭВРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
9 ДАЛАЙ АШИГЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
10 ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
11 АВТО ЗАМЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
12 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
13 НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН 2013 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ 2014-04-30
14 ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
15 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
16 ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
17 УЛСЫН НИСЭХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
18 УСАН ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
19 ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
20 ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ САНГИЙН 2013 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ 2014-04-30
21 ЯАМНЫ ЭРХЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
22 МОНГОЛ УЛСЫН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
23 Шинэ төмөр зам төслийн санхүүжилтын тухай 2014-04-30 Татах
24 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 62 2012-10-30 Татах
25 НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ 2012-01-19 Татах
26 АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ 2006-07-06 Татах

2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.