Монгол улсын хууль
Нэр Тогтоолын дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
1 ДҮРЭМД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /2010-111-т/ 148 2015-05-20 Татах
2 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
3 АВТОТЭЭВРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
4 ДАЛАЙ АШИГЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
5 ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
6 АВТО ЗАМЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
7 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
8 НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН 2013 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ 2014-04-30
9 ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
10 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
11 ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
12 УЛСЫН НИСЭХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
13 УСАН ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
14 ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
15 ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ САНГИЙН 2013 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ 2014-04-30
16 ЯАМНЫ ЭРХЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
17 МОНГОЛ УЛСЫН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
18 Шинэ төмөр зам төслийн санхүүжилтын тухай 2014-04-30 Татах
19 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 62 2012-10-30 Татах
20 НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ 2012-01-19 Татах
21 АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ 2006-07-06 Татах
2017 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.