Монгол улсын хууль
Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
1 ”Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого”-д хүн амын ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулах талаар дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулах 91 2018-05-04 Татах
2 Төрийн албаны тухай 2017/12/07 2017-12-07 Татах
3 УСАН ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2017-05-25 Татах
4 АВТО ЗАМЫН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2017-05-11 Татах
5 ДҮРЭМД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /2010-111-т/ 148 2015-05-20 Татах
6 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
7 АВТОТЭЭВРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
8 ДАЛАЙ АШИГЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
9 ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
10 АВТО ЗАМЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
11 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
12 НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН 2013 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ 2014-04-30
13 ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
14 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
15 ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
16 УЛСЫН НИСЭХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
17 УСАН ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
18 ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
19 ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ САНГИЙН 2013 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ 2014-04-30
20 ЯАМНЫ ЭРХЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
21 МОНГОЛ УЛСЫН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
22 Шинэ төмөр зам төслийн санхүүжилтын тухай 2014-04-30 Татах
23 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 62 2012-10-30 Татах
24 НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ 2012-01-19 Татах
25 АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ 2006-07-06 Татах

2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.