Монгол улсын хууль
Нэр Дугаар Батлагдсан огноо Хавсаргасан файл
1 ”Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого”-д хүн амын ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулах талаар дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулах 91 2018-05-04 Татах
2 УСАН ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2017-05-25 Татах
3 АВТО ЗАМЫН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ 2017-05-11 Татах
4 ДҮРЭМД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /2010-111-т/ 148 2015-05-20 Татах
5 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
6 АВТОТЭЭВРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
7 ДАЛАЙ АШИГЛАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
8 ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
9 АВТО ЗАМЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
10 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ, ТҮҮНИЙ УДИРДЛАГЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
11 НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН 2013 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ 2014-04-30
12 ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
13 ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
14 ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
15 УЛСЫН НИСЭХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
16 УСАН ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
17 ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
18 ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ САНГИЙН 2013 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ 2014-04-30
19 ЯАМНЫ ЭРХЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
20 МОНГОЛ УЛСЫН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2014-04-30
21 Шинэ төмөр зам төслийн санхүүжилтын тухай 2014-04-30 Татах
22 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 62 2012-10-30 Татах
23 НИЙТИЙН АЛБАНД НИЙТИЙН БОЛОН ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ, АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛӨӨС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ТУХАЙ 2012-01-19 Татах
24 АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ 2006-07-06 Татах

2018 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.