Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан
Зам, тээврийн яамны 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн дүн
/2015 оны хагас жилийн байдлаар/... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ЯАМНААС ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БАЙДЛЫН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙГ ХАНГАХ ТАЛААР ХИЙЖ БУЙ АЖЛЫН ЯВЦАД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ДҮН
/2015 оны 2-р улирлын байдлаар/... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ЯАМНААС “МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫГ ХАНГАХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ”-ЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР ХИЙЖ БАЙГАА АЖЛЫН ЯВЦАД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТУХАЙ ТАНИЛЦУУЛГА
... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙД, НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УБ ХОТЫН ЗАХИРАГЧ НАР ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАРТ 2012-2016 ОНД ХАМТАРЧ АЖИЛЛАХААР БАЙГУУЛСАН САНАМЖ БИЧГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ЯВЦАД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТАЙЛАН
/2015 оны 2-р улирлын байдлаар/... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙДЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААНААС 2013, 2014, 2015 ОНД ГАРСАН ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦАД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ДҮН
/2013, 2014, 2015/ ... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙДЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛДААНААР 2015 ОНД ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТАНИЛЦУУЛГА
/2015 оны 2-р улирлын байдлаар/... Дэлгэрэнгүй
Холбогдох эрх зүйн актын хэрэгжилтэд 2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн ажлын танилцуулга
/2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар/... Дэлгэрэнгүй
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХУРАЛДААНААР 2015 ОНД ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭХ АСУУДЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ-ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТАНИЛЦУУЛГА
/2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар/... Дэлгэрэнгүй
Зам, тээврийн сайдын тушаалаар өгөгдсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн ажлын тайлан
/2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар/... Дэлгэрэнгүй
Зам, тээврийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалаар өгөгдсөн үүрэг даалгаврын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн ажлын тайлан
/2015 оны эхний хагас жилийн байдлаар/... Дэлгэрэнгүй
 1 2 > 
2017 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.