Статистик мэдээ
АВТО ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ /2018 оны 5 дугаар сарын байдлаар/
... Дэлгэрэнгүй
АВТО ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ /2018 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар/
... Дэлгэрэнгүй
Авто тээврийн статистик мэдээлэл /2017 оны байдлаар/
... Дэлгэрэнгүй
БҮХ ТӨРЛИЙН ТЭЭВРИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
... Дэлгэрэнгүй
Салбарын үндсэн үзүүлэлтүүд /2017 оны жилийн эцсийн байдлаар/
... Дэлгэрэнгүй
АВТО ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ /2017 оны байдлаар/
... Дэлгэрэнгүй
ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
/жил бүрийн эхний хагас жилийн байдлаар/... Дэлгэрэнгүй
Тээврийн салбарын үндсэн үзүүлэлтүүд/2016 оны жилийн эцсийн байдлаар/
... Дэлгэрэнгүй
АВТО ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ 2016 ОНЫ III УЛИРАЛ
... Дэлгэрэнгүй
АВТО ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ 2016 ОНЫ II УЛИРАЛ
... Дэлгэрэнгүй
 1 2 > 

2018 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.