Статистик мэдээ
ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
/жил бүрийн эхний хагас жилийн байдлаар/... Дэлгэрэнгүй
Тээврийн салбарын үндсэн үзүүлэлтүүд/2016 оны жилийн эцсийн байдлаар/
... Дэлгэрэнгүй
АВТО ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ 2016 ОНЫ III УЛИРАЛ
... Дэлгэрэнгүй
АВТО ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ 2016 ОНЫ II УЛИРАЛ
... Дэлгэрэнгүй
АВТО ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ 2016 ОНЫ I УЛИРАЛ
... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ 2015
... Дэлгэрэнгүй
АВТО ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
2015 оны 11-р сарын 26-ны байдлаар... Дэлгэрэнгүй
АВТО ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
2015 оны III улирлын байдлаар... Дэлгэрэнгүй
АВТО ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
2015 оны II улирлын байдлаар... Дэлгэрэнгүй
АВТО ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
2015 оны 05 дугаар сарын байдлаар (өссөн дүн)... Дэлгэрэнгүй
 1 2 > 
2017 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.