Хүний нөөцийн стратеги
Ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө 2019 он
... Дэлгэрэнгүй
Стратеги төлөвлөгөө, боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах
... Дэлгэрэнгүй
Төрийн албан хаагчид нөхөн төлбөр олгох журам
... Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ШИНЭТГЭЛИЙН ДУНД ХУГАЦААНЫ СТРАТЕГИ
... Дэлгэрэнгүй
Ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө 2018 он
... Дэлгэрэнгүй
Зам, тээврийн хөгжлийн яамны төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр
Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн 74-р тушаал... Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр
... Дэлгэрэнгүй
Ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр
... Дэлгэрэнгүй

2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.