Хүний нөөцийн стратеги
Зам, тээврийн хөгжлийн яамны төрийн албан хаагчдыг 2017 онд сургах сургалтын төлөвлөгөө
... Дэлгэрэнгүй
Зам, тээврийн хөгжлийн яамны төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр
Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн 74-р тушаал... Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр
... Дэлгэрэнгүй
Ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр
... Дэлгэрэнгүй
2017 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.