Хүний нөөцийн стратеги
Зам, тээврийн хөгжлийн яамны төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр
Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн 74-р тушаал... Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр
... Дэлгэрэнгүй
Ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр
... Дэлгэрэнгүй

2018 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.