Байгууллагын соёл, дэг журам
Албан хаагчдын ажлын цаг ашиглалтад хяналт тавих журам
... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ
Зам, тээврийн яам /цаашид “Яам” гэх/-ны хөдөлмөрийн дотоод журмын зорилго нь яамны жигд vйл ажиллагааг хангах, захиргаа, ажилтны эрх vvрэг, хариуцлагыг тодорхойлох, ажилтныг албан тушаалд томилох, албан тушаалаас тvр чөлөөлөх, чөлөөлөх, халах, тэдний хөдөлмөрийг оновчтой зохион байгуулах, урамшуулах, мэргэжлийг нь дээш... Дэлгэрэнгүй
Албан хаагчпын сахилга, хариуцлагыг сайжруулж, ажил эрчимжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай
... Дэлгэрэнгүй

2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.