Албан хаагчдын ёс зүй
Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
... Дэлгэрэнгүй
САХИЛГА ХАРИУЦЛАГА, ДЭГ ЖУРМЫГ ЧАНГАТГАХ ТУХАЙ ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН САЙДЫН АЛБАН ДААЛГАВАР
... Дэлгэрэнгүй
Монгол Улсын төрийн албан хаагчдын ЭРХЭМЛЭХ ЕСӨН ЗҮЙЛ
... Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРМИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ЁС ЗҮЙН ЗӨРЧЛИЙГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ
... Дэлгэрэнгүй

2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.