Албан хаагчдын ёс зүй
Монгол Улсын төрийн албан хаагчдын ЭРХЭМЛЭХ ЕСӨН ЗҮЙЛ
... Дэлгэрэнгүй
Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
... Дэлгэрэнгүй
Авилгад өртөх эрсдэлтэй албан тушаал, үйлчилгээ
... Дэлгэрэнгүй
Давхар ажил эрхэлж болох жагсаалт
... Дэлгэрэнгүй
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРМИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ, ЁС ЗҮЙН ЗӨРЧЛИЙГ ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ
... Дэлгэрэнгүй

2018 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.