Ажлын байр
Зам ашиглалт, засварын хэлтсийн даргын сонгон шалгаруулалт
... Дэлгэрэнгүй
Далай ашиглалт, усан замын тээврийн хэлтсийн даргын сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулав.
... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТУХАЙ ЗАР
... Дэлгэрэнгүй
ТӨСЛИЙН ЗАХИРЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ
Зам, тээврийн хөгжлийн яам нь Монгол Улсын Засгийн газар, Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага хооронд байгуулсан зээлийн гэрээний дагуу хамтран хэрэгжүүлж буй “Улаанбаатар хотын Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудал барих төсөл”-ийн захирлын сонгон шалгаруулалтыг дахин зарлаж байна.... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
Монгол Улсын Их хурлын 2003 оны 13 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Төмөр зам, далайн тээврийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Далай ашиглалт, усан замын тээврийн хэлтсийн даргын албан ту... Дэлгэрэнгүй
ТӨСЛИЙН ЗАХИРЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ
Зам, тээврийн хөгжлийн яам нь Монгол Улсын Засгийн газар, Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага хооронд байгуулсан зээлийн гэрээний дагуу хамтран хэрэгжүүлж буй “Улаанбаатар хотын Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудал барих төсөл”-ийн захирлын ажилд сонгон шалгаруулж авна.... Дэлгэрэнгүй
ТӨСЛИЙН ЗОХИЦУУЛАГЧИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ
Зам, тээврийн хөгжлийн яам нь Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй “Баруун бүсийн авто замын коридорын хөрөнгө оруулалтын төсөл”-ийн зохицуулагчийн ажилд сонгон шалгаруулж авна.... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТУХАЙ ЗАР
Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.4 дэх хэсэгт заасны дагуу Зам, тээврийн хөгжлийн яамнаас өгсөн захиалгын дагуу 3 ажлын байрны сул орон тоог төрийн жинхэнэ албанд анх орох иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж нөхөх төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтыг Төрийн албаны зөвлөлөөс зарласан байна. ... Дэлгэрэнгүй
ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ЯАМНЫ АГААРЫН ТЭЭВРИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ХЭЛтсиЙН ДАРГЫН АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ
... Дэлгэрэнгүй
“Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалтын нэгдсэн төв” УТҮГ-т <<стандартын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн>>, <<дохиолол холбооны мэргэжилтэн>>-ний албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.
... Дэлгэрэнгүй
 1 2 > 

2018 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.