Тендерийн урилга
“Чингис хот-Норовлин авто замын зургийн трассын өөрчлөлт”-ийн ажлын ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ
... Дэлгэрэнгүй
“Орхон голын Онгоцтойн амны төмөр бетон гүүрийн /Өвөрхангай, Бат-Өлзий сум/”-ажлын ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ
... Дэлгэрэнгүй
“Норовлин-Дадал чиглэлийн 70 км авто зам” -ын ажлын ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ
... Дэлгэрэнгүй
”Азийн авто замын сүлжээний АН4 чиглэлийн Өлгий хотын тойрон гарах авто зам, гүүр”-ийн ажлын ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ
... Дэлгэрэнгүй
Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн авто замаас Мөст сум хүртэлх 20.3 км хатуу хучилттай авто замын барилгын (цаашид “ажил” гэх) ажлыг барьж гүйцэтгэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.
... Дэлгэрэнгүй
“Бооржийн голын төмөрбетон гүүр /Ховд, Мөст сум/”-ийн ажлыг түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэйгөөр гүйцэтгэх тухай нээлттэй тендерт цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.
... Дэлгэрэнгүй
“Намирын голын төмөр бетон гүүр, авто зам /Увс, Өмнөговь сум/” төслийг түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэйгөөр гүйцэтгэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.
... Дэлгэрэнгүй
Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
... Дэлгэрэнгүй
Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал
... Дэлгэрэнгүй
Дархан-Уул аймгийн Дархан суманд авто замын нүхэн гарц барих тендерт оролцохыг урьж байна
... Дэлгэрэнгүй
 1 2 3 4 5 > 

2018 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.