Салбарын шагнал
МОНГОЛ УЛСЫН ОДОН МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАХААР ӨРГӨН МЭДҮҮЛСЭН ХҮНИЙ АНКЕТ, ТОДОРХОЙЛОЛТ
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 1999 оны 71 дүгээр зарлигийн 1 дүгээр хавсралт... Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛ УЛСЫН ЦОЛ ХҮРТЭЭХ, ОДОН, МЕДАЛИАР ШАГНАХ ЖУРАМ
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 1999 оны 71 дүгээр зарлигийн хавсралт... Дэлгэрэнгүй
Зам, тээврийн салбарын шагнал авахад бүрдүүлэх материал
... Дэлгэрэнгүй
САЛБАРЫН ШАГНАЛЫН ЖУРАМ
Зам, тээврийн яамнаас зам, тээврийн салбарт үр бүтээлтэй ажиллагсдад дараах журмыг баримтлан шагнал олгоно.... Дэлгэрэнгүй
2017 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.