Төмөр зам, далайн тээвэр
Төмөр зам, гэрчилгээ олгох журам
Төмөр замын аюулгүй байдалтай холбоотой зарим объект, үйл ажиллагаанд гэрчилгээ олгох журам... Дэлгэрэнгүй
Төмөр замын суурь бүтэц, хөдлөх бүрэлдэхүүн үйлдвэрлэх, угсрах, засварлах тусгай зөвшөөрөл олгох журам.
... Дэлгэрэнгүй
Төмөр замын тээврийн салбарт тусгай зөвшөөрөл авсан аж ахуйн нэгжийн талаарх мэдээлэл
... Дэлгэрэнгүй
“ДАГНАСАН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗАМЫН ДЭЭД, ДООД БҮТЦИЙН ЗАСВАР, АРЧЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ” гэрчилгээ шинээр авахад шаардагдах материалын жагсаалт
... Дэлгэрэнгүй
УСАН ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛЭЭР ЗОРЧИГЧ, АЧАА ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ БОЛОН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ
... Дэлгэрэнгүй
“ДТХ ба холбооны зураг төсөл боловсруулах” үйл ажиллагааг гэрчилгээжүүлэхэд бүрдүүлэх бичиг баримт
... Дэлгэрэнгүй
Хөдлөх бүрэлдэхүүнийг гэрчилгээжүүлэхэд бүрдүүлэх бичиг баримт
... Дэлгэрэнгүй
Төмөр замын тээвэр зуучлалын үйл ажиллагаа эрхлэх гэрчилгээ авахад шаардлагатай баримт бичгийн жагсаалт
... Дэлгэрэнгүй
Төмөр замын зүтгүүр, бүх төрлийн вагон,сэргээн гэрчилгээжүүлэхэд бүрдүүлэх материалын талаар мэдээлэл
Монгол улсын хөдлөх бүрэлдэхүүнийг төмөр замын тээвэрлэлтэнд ашиглах, хилээр нэвтрүүлэх үед болон бусад тохиолдлуудад холбогдох хууль, дүрэм, журам, стандартыг чанд баримтлан ажиллаж, тэдгээрийг үндэслэн холбогдох материалуудыг бүрдүүлж ирнэ үү. Үүнд: · Монгол улсын стандарт- 1520мм-ийн царигтай төмөр зам. Техникийн... Дэлгэрэнгүй
Нийтийн болон дагнасан хэрэглээний замыг гэрчилгээжүүлэхэд бүрдүүлэх материал
А. Урьд нь баригдсан замыг гэрчилгээжүүлэх тохиолдолд: Тухайн салбар замын танилцуулга /байршил, замын нийт болон ашигтай урт, эхлэл, төгсгөлийг харуулсан схем зураг, ачиж буулгах тавцан болон бусад шаардлагатай төхөөрөмжтэй эсэх, баригдсан он, өмчлөлийн хэлбэрийн тухай мэдээлэл/ Салбар зам ашиглалтын болон тү... Дэлгэрэнгүй
2017 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.