Авто зам, авто тээвэр
Авто замын тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын жагсаалт
... Дэлгэрэнгүй
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ
“Авто замын тухай” хууль шинэчлэгдэн батлагдаж 2017 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэнтэй холбогдуулан шинээр болон шинэчлэн батлуулах шаардлагатай журмын төслүүдийг боловсруулах ажлын хүрээнд “АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЭХЛҮҮЛЭХ, ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ, АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ ЖУРАМ”-... Дэлгэрэнгүй
Авто замын тухай хуулийн 10.1.2 дахь заалтад тусгагдсан “Авто замын салбарын мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх, давтан сургах” журмын төсөл
Журмын төсөлтэй танилцан 2017.11.02-2017.11.07-ны хооронд АЗБХЗГ-т саналаа ирүүлнэ үү.... Дэлгэрэнгүй
Авто зам, замын байгууламжийг барих, засварлах ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах, шинээр олгох аж ахуйн нэгж
Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2017 оны 8 дугаар сарын 07-ны өдрийн 153 дугаар тушаал... Дэлгэрэнгүй
Авто зам, замын байгууламжийг барих, засварлах ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах аж ахуйн нэгж
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 112 дугаар тушаал... Дэлгэрэнгүй
АВТО ЗАМЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРМУУД
... Дэлгэрэнгүй
Тээврийн хэрэгслийн дугаар үйлдвэрлэх ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын жагсаалт
... Дэлгэрэнгүй
Авто зам барилгын тусгай зөвшөөрөлтэй компаниудын жагсаалт
... Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛ УЛС, БНХАУ-ЫН ХООРОНД УЛС ХООРОНДЫН БАЙНГЫН АЧАА ТЭЭВЭРЛЭЛТ ГҮЙЦЭТГЭХ ЭРХ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ
... Дэлгэрэнгүй
Тээврийн хэрэгслийн дугаар үйлдвэрлэх ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгоход баримтлах нөхцөл, шаардлагын тухай журам
Зам, тээврийн сайдын 2013 оны 169 дүгээр тушаал... Дэлгэрэнгүй
 1 2 > 

2018 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.