Авто зам, авто тээвэр
Авто зам, замын байгууламжийг барих, засварлах ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах, шинээр олгох аж ахуйн нэгж
Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2017 оны 8 дугаар сарын 07-ны өдрийн 153 дугаар тушаал... Дэлгэрэнгүй
Авто зам, замын байгууламжийг барих, засварлах ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах аж ахуйн нэгж
Тусгай зөвшөөрөл олгох тухай Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 112 дугаар тушаал... Дэлгэрэнгүй
АВТО ЗАМЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ЖУРМУУД
... Дэлгэрэнгүй
Тээврийн хэрэгслийн дугаар үйлдвэрлэх ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын жагсаалт
... Дэлгэрэнгүй
Авто зам барилгын тусгай зөвшөөрөлтэй компаниудын жагсаалт
... Дэлгэрэнгүй
МОНГОЛ УЛС, БНХАУ-ЫН ХООРОНД УЛС ХООРОНДЫН БАЙНГЫН АЧАА ТЭЭВЭРЛЭЛТ ГҮЙЦЭТГЭХ ЭРХ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ
... Дэлгэрэнгүй
Тээврийн хэрэгслийн дугаар үйлдвэрлэх ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгоход баримтлах нөхцөл, шаардлагын тухай журам
Зам, тээврийн сайдын 2013 оны 169 дүгээр тушаал... Дэлгэрэнгүй
АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖЛЫГ ЭХЛҮҮЛЭХ, ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛСЭН БАЙХ ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ, БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ
... Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн хэрэгсэлд техникийн хяналтын үзлэг хийх ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
... Дэлгэрэнгүй
2018 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.