Хамтын ажиллагаа
Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч нар зам, тээврийн салбарт 2018-2020 онд хамтран ажиллахаар байгуулсан санамж бичгийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний биелэлт
... Дэлгэрэнгүй
Зам, тээврийн хөгжлийн сайд, Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч нарын зам, тээврийн салбарт 2018-2020 онд хамтран ажиллахаар байгуулсан санамж бичгийг хэрэгжүүлэх, арга хэмжээний тухай
... Дэлгэрэнгүй
Зам, тээврийн хөгжлийн яам, Тээвэр зуучлагчдын нэгдсэн холбоо төрийн бус байгууллага хооронд хамтын ажиллагаа өрнүүлэх тухай харилцан ойлголцлын санамж бичиг
... Дэлгэрэнгүй
МХЕГ тай 2018 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөө
... Дэлгэрэнгүй
Нийслэлийн тээврийн газартай 2018 онд хамтран ажиллах гэрээ, төлөвлөгөө
... Дэлгэрэнгүй
Авто тээврийн хяналтын чиглэлээр АТҮТ ТӨҮГ-тай 2018 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөө
... Дэлгэрэнгүй
АТҮТ-тэй хамтран ажиллах гэрээ
... Дэлгэрэнгүй
Усан замын тээврийн хяналтыг хамтран хэрэгжүүлэх гэрээ
... Дэлгэрэнгүй
МХЕГ-тай 2017 онд хамртан ажиллах гэрээ, төлөвлөгөө
... Дэлгэрэнгүй

2018 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.