Тайлан
2018 ОНЫ 8 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ ТАЙЛАН
... Дэлгэрэнгүй
2018 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ ТАЙЛАН
... Дэлгэрэнгүй
2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД АВТОТЭЭВРИЙН САЛБАРТ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН ОНЦЛОХ АЖЛУУД
... Дэлгэрэнгүй
2018 ОНЫ 6 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ ТАЙЛАН
... Дэлгэрэнгүй
Авто замын бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын үйл ажиллагааны тайлан/ 2018 оны 2 дугаар улиралын байдлаар/
... Дэлгэрэнгүй
ТӨМӨР ЗАМ, ДАЛАЙН ТЭЭВРИЙН БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗАРЫН 2018 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан
... Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын нийгэм эдийн засгийн 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 1 дүгээр улирлын хэрэгжилт
... Дэлгэрэнгүй
2018 оны 04 дүгээр сарын үйл ажиллагааны товч тайлан
... Дэлгэрэнгүй
Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт /2018 оны I улирлын байдлаар/
... Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 2018 оны 1 дүгээр улирлын хэрэгжилт /ЗТХЯ-ны хариуцан хэрэгжүүлэх арга хэмжээ/
... Дэлгэрэнгүй
 1 2 > 

2018 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.