Үндэсний хөтөлбөр
“Агаарын тээврийг хялбаршуулах үндэсний хөтөлбөр”-ийн танилцуулга
... Дэлгэрэнгүй
“Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын үндэсний хөтөлбөр”-ийн танилцуулга
... Дэлгэрэнгүй

2018 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.