Үндэсний хөтөлбөр
“АГААРЫН ТЭЭВРИЙГ ХЯЛБАРШУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
... Дэлгэрэнгүй
“ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР”-ИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
... Дэлгэрэнгүй
Ерөнхий зориулалтын нисэхийг хөгжүүлэх хөтөлбөр
... Дэлгэрэнгүй
“Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын үндэсний хөтөлбөр”-ийн танилцуулга
... Дэлгэрэнгүй
“Агаарын тээврийг хялбаршуулах үндэсний хөтөлбөр”-ийн танилцуулга
... Дэлгэрэнгүй

2019 он © Зам, тээврийн хөгжлийн яам
Вэб сайтыг Ай Ти Солушинс хөгжүүлэв.